Trylleskoven ved Køge Bugt

Dato og tidspunkt
mandag 06/08 2018
19:00 - 21:00

Sted
P-pladsen vest for Trylleskoven ved Karlstrup Strandvej, hvor Hedebostien passerer


Foredragsholder/turleder
Axel Frederik MøllerBeskrivelse

De lysåbne hede- og klitstrækninger repræsenterer en sidste rest af de naturområder, som fandtes før de store opdyrkninger og udstykninger fandt sted langs Køge Bugt. Her findes sure og udvaskede heder og moser, men langs kysten findes også kalkrige overdrev. Denne mosaik af naturtyper giver grobund for et særligt artsrigt plante- og dyreliv. Af plantearter gælder det fx store bestande af Due-Skabiose og Nikkende Kobjælde samt Djævelsbid, Smalbladet Timian, Tormentil, Tandbælg og mange flere. Tidligere har området været endnu mere værdifuldt med arter som Kattefod og Klokkelyng, som vi med stort held måske kan genfinde.

Mødested: P-pladsen vest for Trylleskoven ved Karlstrup Strandvej, hvor Hedebostien passerer.

Kontakt: Axel Frederik Møller (5133 9609)

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal