Generalforsamling i Fynskredsen 2024

Dato og tidspunkt
torsdag 29/02 2024
19:30 - 22:30

Sted
Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Fioniavej 34, 5230 Odense M


Foredragsholder/turleder
Fynskredsen

Tilmelding ikke nødvendig.Beskrivelse

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Kassererens beretning
  5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
  6. Valg af revisorer
  7. Eventuelt

Forslag til andre punkter på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest den 8. februar 2024.
Fynskredsen byder på ostebord med vand og juice efter generalforsamlingen.
Derefter beretter Henrik Tranberg om ”Årets Danske Urt 2023″, Almindelig Kohvede og ”Årets Fynske Fund 2023”.

 

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal