Biodiversitet: kagedåse, databoks, smykkeskrin eller brokkasse?

Dato og tidspunkt
torsdag 02/02 2023
19:30 - 21:30

Sted
Auditorium A, Bygning 1, Universitetsparken 15, København Ø


Foredragsholder/turleder
Henning Adsersen

Tilmelding ikke nødvendigBeskrivelse

Foredraget var planlagt torsdag d. 19. januar, men er flyttes til torsdag den 2. februar

Biodiversitet har i de senere år udviklet sig til det der på godt dansk kaldes et ”buzz word”, altså en betegnelse, som dels løst beskriver en tilstand og dels har dannet mode. Betegnelsen biodiversitet er gledet ind i både daglig sprogbrug, faglig terminologi og politiske og administrative programerklæringer.

Men hvad er biodiversitet egentlig?

I foredraget vil jeg forsøge at gøre rede for begrebets opståen, hvorledes det kan defineres, hvordan man kan måle biodiversitet og hvordan biodiversitet er fordelt geografisk, tidsmæssigt og biologisk.

Endelig vil jeg forsøge at ridse op hvad man ved om biodiversitetsparametres rolle i naturlige og kulturpåvirkede økosystemer.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal