Retablering af ålegræs

Dato og tidspunkt
onsdag 05/02 2020
19:30 - 21:30

Sted
Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M


Foredragsholder/turleder
Mogens FlindtBeskrivelse

Retablering af ålegræs blev et nyt marint virkemiddel i 2016, fordi planterne, når de har stor udbredelse, er med til at understøtte en forbedret miljøtilstand i de kystnære farvande. Siden har vi udviklet metoder til storskala-transplantation af ålegræs samt en procedure for udvælgelse af egnede lokaliteter for transplantationer. Vi har opgjort de nye ålegræsbedes evne til at tilbageholde næringsstoffer og forbedre lysklimaet samt kvantificeret successionen af bundfauna og mobil fauna.

Foredragsholderen, Mogens Flindt, er lektor ved Biologisk Institut, Syddansk Universitet

Mødested: Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal