Forår i Bondegårdsskoven

Dato og tidspunkt
lørdag 22/04 2023
13:00 - 16:00

Sted
P-plads ved Spodsbjergvej 164


Foredragsholder/turleder
Marta Kristensen & Carsten HundingBeskrivelse

Ingen har grebet ind i den naturlige udvikling af Longelse Bondegårdsskov siden 1967. Her vokser kæmpetræer af Eg, Bøg, Grå-Poppel og Avnbøg. Skovbundens forårsflora er rig med Hvid, Gul og Svovlgul Anemone, Lærkespore, Storblomstret Kodriver, Milturt, Skælrod, Nyrebladet Ranunkel og Sydlig Lund-Fladstjerne. Tyndakset Gøgeurt er forhåbentlig i blomst.

Solidt fodtøj gør det lettere at færdes i den sti-løse skov mellem faldne træstammer.Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal