Tidligere arrangementer Jyllandskredsen

Se alle foreningens tidligere arrangementer her.

2024

torsdag 18/01 2024 Orkidéerne – planterigets pandabjørne Henrik Ærenlund Pedersen

lørdag 03/02 2024 Vintertur til Ermelunden, Gentofte Thure Hauser

torsdag 29/02 2024 Generalforsamling i Østkredsen 2024 Østkredsen

torsdag 14/03 2024 Floraen på Peberholm Hans Ohrt

lørdag 20/04 2024 Forårstur omkring Buresø Aase Gøthgen & Hans Ohrt

lørdag 27/04 2024 Kystskrænter med kalkoverdrev ved Kyndbyværket Dan Hua Wang

lørdag 25/05 2024 Sydvendte skrænter ved Sølager vest for Lynæs Havn Dan Hua Wang

søndag 02/06 2024 Tang, Gilleleje Havn Ruth Nielsen & Erik Aabjerg Friis

lørdag 08/06 2024 Kildeengen i Bistrup-Skovene på Midtsjælland Søren Grøntved Christiansen

onsdag 12/06 2024 Rariteter i Boserup Skov ved Roskilde Søren Grøntved Christiansen

lørdag 22/06 2024 Tur til Hanebjerg Ås ved Gørløse René Andersen

søndag 23/06 2024 Eftersøgning af Biblomst i råstofgrave ved Sengeløse Anders Juel

lørdag 29/06 2024 Lille Rørbæk Enge ved Roskilde Fjord Thure Hauser & Minna Møller

mandag 05/08 2024 Botanisk opdagelsestur rundt om Himmelsøen, Roskilde Anna Bodil & Aase Gøthgen

søndag 18/08 2024 Kulebjerg Overdrev på Midtsjælland Rene Andersen

søndag 15/09 2024 Strødam Reservatet ved Hillerød Henning Adsersen & Thure Hauser

lørdag 21/09 2024 Eskebjerg Vesterlyng i Vestsjælland Dan Hua Wang

lørdag 26/10 2024 Efteråret frugter, frø og formeringsformer ved Køge Ås Thure Hauser

2023

torsdag 19/01 2023 Botanik(er) i Grønland Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen

torsdag 02/02 2023 Biodiversitet: kagedåse, databoks, smykkeskrin eller brokkasse? Henning Adsersen

søndag 05/02 2023 Vinterbotanik i Rådmandshaven René Andersen

torsdag 16/02 2023 Botanisk Rejseforedrag om Portugal Aase Gøthgen

torsdag 02/03 2023 Generalforsamling i Østkredsen Østkredsen

onsdag 22/03 2023 Besøg på Dansk Naturhistorisk Museums generalherbarium Jesper Jørgensen

søndag 26/03 2023 Vinter/forårstur på sydsiden af Bastrup Sø Hans Ohrt

torsdag 06/04 2023 Sidste frist for tilmelding af ture til De Vilde Blomsters Dag (til URT) Foreningen

onsdag 10/05 2023 Skovbundsflora ved Borrevejle vest for Roskilde Søren Grøntved Christiansen

lørdag 03/06 2023 Klinten og Avernakke ved Roskilde fjord Sven Erik Riedel & Hans Hinke 

torsdag 08/06 2023 - fredag 09/06 2023 Bioblitz ved Gentofte Sø Eva Lykke Jacobsen

søndag 11/06 2023 Tissø og Bjergsted Bakker Thure Hauser

lørdag 17/06 2023 Langdags-tur til Brösarp-området i østlige Skåne Thure Hauser

søndag 18/06 2023 De Vilde Blomsters Dag 2023 Dansk Botanisk Forening

søndag 25/06 2023 Basnæs skov René Andersen

lørdag 01/07 2023 Ordrup Næs og Disbjerg i Nordvestsjælland Søren Grøntved Christiansen

tirsdag 04/07 2023 Eftermiddagstur til det sydlige Hedeland Anders Juel

søndag 09/07 2023 Frederiksdal Storskov og Kollekolle ved Furesøen Sven Erik Riedel

søndag 30/07 2023 Eksotiske arter på Refshaleøen Dan Hua Wang

søndag 13/08 2023 Botanisk opdagelsestur rundt om Lynghøjsøerne Roskilde Aase Gøthgen & Anna Bodil Hald

torsdag 14/09 2023 Valmuer vantrives, pilebuske profiterer af et ændret klima i arktis - en forceret sekundær succession Per Mølgaard

torsdag 12/10 2023 After animal extinctions on Mauritius, the plants they used to eat are at risk too Julia H. Heinen

torsdag 23/11 2023 Øland i Linnés fodspor Carsten Hunding

torsdag 07/12 2023 80 år med øer – botanik, biodiversitet, beretninger, begreber og bedrifter Henning Adsersen

2022

lørdag 15/01 2022 Sidste frist for punkter til dagsordenen for generalforsamling i Østskredsen Østskredsen

lørdag 05/02 2022 Vinterens planter i Boserup Thure Hauser

torsdag 17/02 2022 Generalforsamling i Østkredsen 2022 Østkedsen

tirsdag 01/03 2022 - fredag 01/04 2022 Åbent for ansøgning om foreningens legater Foreningen

torsdag 03/03 2022 Fortid og flora i nord-Europa Bente Jessen Graae

torsdag 17/03 2022 Om Danmarks Havalger Ruth Nielsen

onsdag 06/04 2022 Sidste frist for tilmelding af ture til De Vilde Blomsters Dag (til URT) Foreningen

lørdag 23/04 2022 Lav-ekskursion til Melby Overdrev Søren Grøntved

lørdag 30/04 2022 Heldagstur til Viemose skov på Sydsjælland, nord for Kalvehave Thure Hauser

lørdag 07/05 2022 Forårstur til Bernstorffparken Ole B. Lyshede & Gunnar Rylander Hansen

søndag 22/05 2022 Opdagelsesrejse til Lerbjerg skov Thure Hauser

søndag 05/06 2022 Kær og sumpskove i Lyngby Åmose Dan Hua Wang & Anders Juel

søndag 12/06 2022 Ølsemagle Revle og Jersie Mose Søren Grøntved Christiansen

søndag 19/06 2022 De Vilde Blomsters Dag 2022 Dansk Botanisk Forening

onsdag 29/06 2022 Aftentur til Gentofte Sø Thomas Vikstrøm

onsdag 29/06 2022 Gentofte Sø & Insulinmosen (Brobæk Mose) Thomas  Vikstrøm

lørdag 02/07 2022 Kalkplanter på Østmøn Bo Kayser

søndag 03/07 2022 Nymølle Grusgrav ved Farum Anna Bodil Hald og Aase Gøthgen

søndag 17/07 2022 Skrivernæbbet ved Selsø samt strandoverdrev ved Østskov Søren Grøntved Christiansen

lørdag 23/07 2022 Aflyst! Sprogø Poul Evald

lørdag 06/08 2022 Eftersommer-opdagelsesrejse til Lerbjerg skov ved Hvalsø

søndag 07/08 2022 Knærod i Hornbæk Plantage og hede og enebærkrat i Rusland Anders Juel

lørdag 27/08 2022 Aflyst! Ruderater på Nordhavnstippen  Dan Hua Wang & Anders Juel

torsdag 15/09 2022 De danske heder – før, nu og i fremtiden Hans Jørgen Degn

torsdag 10/11 2022 Klimaet ændrer årstiderne Natalie Ahlstrand

torsdag 17/11 2022 Besøg på Dansk Naturhistorisk Museums generalherbarium Jesper Jørgensen

torsdag 24/11 2022 Botaniske aspekter af multitaxa-undersøgelser af danske lokaliteter Jacob Heilmann-Clausen