Botaniske aspekter af multitaxa-undersøgelser af danske lokaliteter

Dato og tidspunkt
torsdag 24/11 2022
19:30 - 21:30

Sted
Auditorium A, Bygning 1, Universitetsparken 15, København Ø


Foredragsholder/turleder
Jacob Heilmann-ClausenBeskrivelse

Skovdrift, botanik og biodiversitet i danske løvskove.

Det er velkendt at skovenes biodiversitet er truet af mange års intensiv skovdrift. Men hvordan står det egentlig til med botanikken? Og er mere urørt skov vejen frem, hvis vi vil fremme de botaniske værdier i skovene? Baseret på diverse moniterings- og forskningsprojekter i danske skove vil jeg belyse dette overordnede spørgsmål, og zoome nærmere ind på hvordan forskellige levestedskår påvirker karplanter og mosser i danske skove. Desuden vil jeg se på om planter er gode indikatorer for den generelle naturværdi i skovene ud fra et multitaxa-perspektiv, samt forsøge at give svar på om gammelskovsplanter er gode indikatorer for skovdrift.

Alle er velkomne.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal