Klimaet ændrer årstiderne

Dato og tidspunkt
torsdag 10/11 2022
19:30 - 21:00

Sted
Auditorium A, Bygning 1, Universitetsparken 15, København Ø


Foredragsholder/turleder
Natalie Ahlstrand

Tilmelding ikke nødvendigBeskrivelse

Dr. Natalie Ahlstrand vil fortælle om sin forskning i fænologi – den tidsmæssige forekomst af begivenheder i naturen som den første bøgs blade der springer ud, eller den første hvide anemone som kommer i blomst. Fænologi er i løbet af de seneste 15-20 år etableret som et af de vigtigste videnskabelige redskaber til at måle effekten af klimaændringer på biodiversiteten;  men fænologiske data er sjældne eller yderst begrænsede til enten bestemte artsgrupper eller geografiske steder. Derfor afsøges der hele tiden nye innovative metoder til at forbedre vores fænologiske datamateriale. I dette arbejde har Natalie, sammen med kollega i Citizen Science Sektionen på Statens Naturhistoriske Museum, invitere folk med i et citizen science projekt “Danmark Udforsker” til monitering af en lang lang række fænologiske begivenheder. Natalie vil gennemgå hvordan man opbygger en citizen science dataregistrering og gør resultaterne videnskabeligt brugbare. En metode man kan anvende i sin have eller i naturen man besøger. Endelig vil Natalie tale om, og praktisk demonstrere botanisk dokumentation som f.eks. at tørre planter til et herbarium eller at fotografere planter.

Natalie er en erfaren botaniker og har som forsker arbejdet I botaniske haver, museer, universiteter og i den offentlige sektor. Hun har stor viden om botanik, planteøkologi, planteidentifikation og taxonomi, populationsgenetik, samt museums- og udstillingskuratering. Hendes forskningsinteresser er bl.a. hvordan naturhistoriske museer og citizen science kan bruges til at registrere både ændringer i naturen globalt og den menneskelige påvirkning af botaniske økosystemer.

Mødet er et fællesarrangement mellem Dansk Botanisk Forening og Haveselskabet.

Mødet kræver ikke tilmelding.

Kontaktperson 
Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal