Skærsø

Dato og tidspunkt
søndag 05/08 2018
11:00 - 15:00

StedForedragsholder/turleder
Frede Østergaard AndersenBeskrivelse

Skærsø er en Lobelie-sø mellem Lunderskov og Egtved. Søen var indtil slutningen af 1980’erne en meget nærings- og kalkfattig sø med en god bestand af vandplanter. På grund af næringsstoftilførsel fra landbruget blev søen grøn af alger, og der kom dårlige lysforhold for vandplanterne. De karakteristiske planter for en Lobelie-sø: Tvepibet Lobelie, Strandbo og Sortgrøn Brasenføde findes dog stadig i søen. Der findes også en god bevoksning af Sekshannet Bækarve. Syddansk Universitet har lavet forskellige projekter for at se, hvad der er problemet for søen, og hvordan det kan løses, så vandplanterne får bedre forhold. Ved søbredden vokser bl.a. Benbræk og Bukkeblad.

Øst for søen ligger Nørremose. Her er bl.a. fundet Almindelig Månerude, Klokke-Ensian, Blærerod, Liden Ulvefod  og den sjældne Kromgul Vokshat. I den østlige ende af Nørremosen afløses den fugtige hedemose af en hængesæk med bl.a. forskellige Sphagnum-arter, Rundbladet og Liden Soldug, Hvid Næbfrø, Tranebær, Klokkelyng, Hedelyng og Revling.

Medbring: Proviant og drikkelse. Gummistøvler er en god idé. For fugleinteresserede også kikkert (traner i området!).

Mødested: P-pladsen lige nord for søen (GPS X: 55º 35′ 9.73”, Y: 9º 16′ 33.50”). P-pladsen er på Skærsøvej, ca. 400 m NØ for Skærsøgård.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal