Hellerød Kær – Et ekstremrigkær på Thyholm

Dato og tidspunkt
søndag 30/06 2019
13:30 - 16:00

Sted
P-plads ved Tambohus Kro, Tambogade 37


Foredragsholder/turleder
John Brandbyge, Lasse Werling & Tina PedersenBeskrivelse

Hellerød Kær ligger smukt i et karakteristisk Limfjordslandskab med skrænter og smeltevandsslugter. Kærets floraliste på 150 arter rummer sjældne og karakteristiske rigkærsplanter som vild hør, leverurt, hjertegræs, kødfarvet gøgeurt, maj gøgeurt, og sump-hullæbe.

Sidstnævnte med en bestand der i 2017 talte over 2000 individer. Der er siden 2005 lavet en forbilledlig, lokalt forankret, naturplejeindsats, som i 2017 udløste 15. junifondens naturpris til Naturplejeforeningen. Kæret er nu en del af et EU-LIFE-nature projekt der løber fra 2015-2020.

Ekskursionen arrangeres af Botanisk Forenings Jyllandskreds i samarbejde med Struer Kommune. Medlemmer af DN er velkomne.

Mødested: P-plads ved Tambohus Kro, Tambogade 37, 7790 Thyholm.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal