Plantegifte og drikkevandskvalitet

Dato og tidspunkt
torsdag 18/03 2021
19:30 - 21:00

Sted
TIlmelding påkrævet


Foredragsholder/turleder
Lars Holm Rasmussen og Mette Rosenfjeld

Tilmelding Påkrævet (se Sted)Beskrivelse

Udlæg af skove og reetablering af naturområder er med til beskytte vores drikkevandsressourcer. Men under særlige forhold kan nogle plantearter rent faktisk påvirke søer, vandløb og grundvand med plantegiftstoffer. Arter som Rødkløver, Engbrandbæger, Rød Hestehov og Ørnebregne kan påvirke overflade- såvel som grundvand med isoflavonoider, pyrrolizidin alkaloider og illudan glykosider, hvoraf de to sidste stofgrupper er leverskadelige og kræftfremkaldende. I foredraget vil vi komme med eksempler på de senere års forskning i miljøeffekter af plantegiftstoffer, især fra EU-projektet NaToxAq – Natural Toxins and Drinking Water Quality (www.natoxaq.eu).

Lars Holm Rasmussen og Mette Rosenfjeld er fra University College Copenhagen.

 

På grund af COVID-19 restriktionerne har Østkredsen i Dansk Botanisk Forening ikke kunnet gennemføre mange af foredragene i 2020. Situationen ser også meget uoverskuelig ud her i begyndelsen af 2021 – så vi føler os nødsaget til at gennemføre de udsatte foredrag som digitale foredrag ved hjælp af programmet ZOOM, som også anvendes til en stor del af den digitale undervisning, der foregår nu. Dette kræver, at man tilmelder sig foredragene på forhånd, og derpå får man kort før foredraget en mail om hvilket link man skal benytte og hvorledes man i øvrigt skal forholde sig. Vi forudser, at det bliver nødvendigt at afholde alle aktiviteter i februar og marts på denne måde, men skulle det ske, at restriktionerne bliver lette så at vi kan afholde foredragene på normal måde, vil vi give besked over hjemmesiden.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal