”Marathontur” rundt om Gyrstinge Sø

Dato og tidspunkt
søndag 26/05 2019
10:00 - 16:00

Sted
P-plads, 4-500 m efter Øvej 14


Foredragsholder/turleder
René AndersenBeskrivelse

Vi vil følge den nyetablerede sti rundt om Gyrstinge Sø – en tur på ca 10 km. Ruten byder på tørlagte søbredder, kalkrig skov, tørt overdrev og sønært krat. På denne årstid er der store chancer for spændende plantearter såsom Hvidgul Skovlilje, Sort Fladbælg, Blå Anemone, Kær-Fnokurt og Knoldet Mjødurt. Udover botanikken kan vi være heldige at se de lokale Havørne, ligesom Lille Præstekrave normalt yngler på de tørlagte søbredder, hvor også den sjældne Almindelig Flodguldsmed holder til

Husk mad og drikke og passende påklædning! Og ikke at forglemme lup og kikkert

Turen er ikke egnet for gangbesværede grundet længden, og at der skal passeres en stente undervejs

Mødested: P-pladsen ved søens østlige ende (ca. 4-500 m efter Øvej 14, Allindemagle, 4100 Ringsted).

Turleder: René Andersen –

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal