Dansk naturbeskyttelse – ”røven af 4. division”

Dato og tidspunkt
torsdag 21/02 2019
19:30 - 21:30

Sted
Auditorium A, Bygning 1, Universitetsparken 15, København Ø


Foredragsholder/turleder
Thor HjarsenBeskrivelse

Dansk Botanisk Forenings medlemmer er inviteret til dette foredraget i Dansk Naturhistorisk Forening.

Dansk naturbeskyttelse – ”røven af 4. division”

Seniorbiolog Thor Hjarsen (WWF Verdensnaturfonden, Danmark) _________________________________________________________________________

Dansk Naturbeskyttelse – ”røven af 4. division”. Sådan har professor Carsten Rahbek og næstformand i WWF Verdensnaturfondens bestyrelse udtalt sig om den danske naturbeskyttelses-indsats. Og mon ikke han har ret? Den danske befolkning er én af de mindst oplyste befolkninger i EU om biodiversitet. Danmark har EU’s mindste Natura2000 areal. En stor del af Danmarks beskyttede naturtyper er i ringe og ugunstig tilstand. Kun en lille del af Danmarks fredede områder opfylder IUCNs naturbeskyttelseskategorier. Danmarks bidrag til international naturbeskyttelse er fordampet som dug for solen gennem de seneste år – støtte via Danida, til IUCN eller GEF er væk. Alligevel var Danmarks seneste rapport til biodiversitets-konventionen, den 6. landerapport, en lang lysegrøn fortælling.

Thor Hjarsen, seniorbiolog med ansvar for biodiversitet og naturpolitik i WWF Verdensnatur-fonden, vil give et blik på den danske naturbeskyttelse set med internationale øjne – og hvordan der burde sættes ind. Helt nye aktører er på banen, som overhaler regeringer i ind- og udland indenom.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal