Fynskredsens generalforsamling 2023

Dato og tidspunkt
onsdag 22/02 2023
19:30 - 22:00

Sted
Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Fioniavej 34, 5230 Odense M


Foredragsholder/turleder
FynskredsenBeskrivelse

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Kassererens beretning
  5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
  6. Valg af revisorer
  7. Eventuelt

Forslag til andre punkter på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
Fynskredsen byder på ostebord med øl og vand efter generalforsamlingen.

Derefter beretter Henrik Tranberg om ”Årets Danske Urt 2022″, Knoldet Mjødurt og ”Årets Fynske Fund 2022”.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal