Tidligere arrangementer i Østkredsen

Se alle foreningens tidligere arrangementer her.

2024

torsdag 18/01 2024 Orkidéerne – planterigets pandabjørne Henrik Ærenlund Pedersen

lørdag 03/02 2024 Vintertur til Ermelunden, Gentofte Thure Hauser

torsdag 29/02 2024 Generalforsamling i Østkredsen 2024 Østkredsen

torsdag 14/03 2024 Floraen på Peberholm Hans Ohrt

lørdag 20/04 2024 Forårstur omkring Buresø Aase Gøthgen & Hans Ohrt

lørdag 27/04 2024 Kystskrænter med kalkoverdrev ved Kyndbyværket Dan Hua Wang

lørdag 25/05 2024 Sydvendte skrænter ved Sølager vest for Lynæs Havn Dan Hua Wang

søndag 02/06 2024 Tang, Gilleleje Havn Ruth Nielsen & Erik Aabjerg Friis

lørdag 08/06 2024 Kildeengen i Bistrup-Skovene på Midtsjælland Søren Grøntved Christiansen

onsdag 12/06 2024 Rariteter i Boserup Skov ved Roskilde Søren Grøntved Christiansen

lørdag 22/06 2024 Tur til Hanebjerg Ås ved Gørløse René Andersen

søndag 23/06 2024 Eftersøgning af Biblomst i råstofgrave ved Sengeløse Anders Juel

lørdag 29/06 2024 Lille Rørbæk Enge ved Roskilde Fjord Thure Hauser & Minna Møller

mandag 05/08 2024 Botanisk opdagelsestur rundt om Himmelsøen, Roskilde Anna Bodil & Aase Gøthgen

søndag 18/08 2024 Kulebjerg Overdrev på Midtsjælland Rene Andersen

søndag 15/09 2024 Strødam Reservatet ved Hillerød Henning Adsersen & Thure Hauser

lørdag 21/09 2024 Eskebjerg Vesterlyng i Vestsjælland Dan Hua Wang

lørdag 26/10 2024 Efteråret frugter, frø og formeringsformer ved Køge Ås Thure Hauser

2023

torsdag 19/01 2023 Botanik(er) i Grønland Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen

torsdag 02/02 2023 Biodiversitet: kagedåse, databoks, smykkeskrin eller brokkasse? Henning Adsersen

søndag 05/02 2023 Vinterbotanik i Rådmandshaven René Andersen

torsdag 16/02 2023 Botanisk Rejseforedrag om Portugal Aase Gøthgen

torsdag 02/03 2023 Generalforsamling i Østkredsen Østkredsen

onsdag 22/03 2023 Besøg på Dansk Naturhistorisk Museums generalherbarium Jesper Jørgensen

søndag 26/03 2023 Vinter/forårstur på sydsiden af Bastrup Sø Hans Ohrt

torsdag 06/04 2023 Sidste frist for tilmelding af ture til De Vilde Blomsters Dag (til URT) Foreningen

onsdag 10/05 2023 Skovbundsflora ved Borrevejle vest for Roskilde Søren Grøntved Christiansen

lørdag 03/06 2023 Klinten og Avernakke ved Roskilde fjord Sven Erik Riedel & Hans Hinke 

torsdag 08/06 2023 - fredag 09/06 2023 Bioblitz ved Gentofte Sø Eva Lykke Jacobsen

søndag 11/06 2023 Tissø og Bjergsted Bakker Thure Hauser

lørdag 17/06 2023 Langdags-tur til Brösarp-området i østlige Skåne Thure Hauser

søndag 18/06 2023 De Vilde Blomsters Dag 2023 Dansk Botanisk Forening

søndag 25/06 2023 Basnæs skov René Andersen

lørdag 01/07 2023 Ordrup Næs og Disbjerg i Nordvestsjælland Søren Grøntved Christiansen

tirsdag 04/07 2023 Eftermiddagstur til det sydlige Hedeland Anders Juel

søndag 09/07 2023 Frederiksdal Storskov og Kollekolle ved Furesøen Sven Erik Riedel

søndag 30/07 2023 Eksotiske arter på Refshaleøen Dan Hua Wang

søndag 13/08 2023 Botanisk opdagelsestur rundt om Lynghøjsøerne Roskilde Aase Gøthgen & Anna Bodil Hald

torsdag 14/09 2023 Valmuer vantrives, pilebuske profiterer af et ændret klima i arktis - en forceret sekundær succession Per Mølgaard

torsdag 12/10 2023 After animal extinctions on Mauritius, the plants they used to eat are at risk too Julia H. Heinen

torsdag 23/11 2023 Øland i Linnés fodspor Carsten Hunding

torsdag 07/12 2023 80 år med øer – botanik, biodiversitet, beretninger, begreber og bedrifter Henning Adsersen

2022

lørdag 15/01 2022 Sidste frist for punkter til dagsordenen for generalforsamling i Østskredsen Østskredsen

lørdag 05/02 2022 Vinterens planter i Boserup Thure Hauser

torsdag 17/02 2022 Generalforsamling i Østkredsen 2022 Østkedsen

tirsdag 01/03 2022 - fredag 01/04 2022 Åbent for ansøgning om foreningens legater Foreningen

torsdag 03/03 2022 Fortid og flora i nord-Europa Bente Jessen Graae

torsdag 17/03 2022 Om Danmarks Havalger Ruth Nielsen

onsdag 06/04 2022 Sidste frist for tilmelding af ture til De Vilde Blomsters Dag (til URT) Foreningen

lørdag 23/04 2022 Lav-ekskursion til Melby Overdrev Søren Grøntved

lørdag 30/04 2022 Heldagstur til Viemose skov på Sydsjælland, nord for Kalvehave Thure Hauser

lørdag 07/05 2022 Forårstur til Bernstorffparken Ole B. Lyshede & Gunnar Rylander Hansen

søndag 22/05 2022 Opdagelsesrejse til Lerbjerg skov Thure Hauser

søndag 05/06 2022 Kær og sumpskove i Lyngby Åmose Dan Hua Wang & Anders Juel

søndag 12/06 2022 Ølsemagle Revle og Jersie Mose Søren Grøntved Christiansen

søndag 19/06 2022 De Vilde Blomsters Dag 2022 Dansk Botanisk Forening

onsdag 29/06 2022 Aftentur til Gentofte Sø Thomas Vikstrøm

onsdag 29/06 2022 Gentofte Sø & Insulinmosen (Brobæk Mose) Thomas  Vikstrøm

lørdag 02/07 2022 Kalkplanter på Østmøn Bo Kayser

søndag 03/07 2022 Nymølle Grusgrav ved Farum Anna Bodil Hald og Aase Gøthgen

søndag 17/07 2022 Skrivernæbbet ved Selsø samt strandoverdrev ved Østskov Søren Grøntved Christiansen

lørdag 23/07 2022 Aflyst! Sprogø Poul Evald

lørdag 06/08 2022 Eftersommer-opdagelsesrejse til Lerbjerg skov ved Hvalsø

søndag 07/08 2022 Knærod i Hornbæk Plantage og hede og enebærkrat i Rusland Anders Juel

lørdag 27/08 2022 Aflyst! Ruderater på Nordhavnstippen  Dan Hua Wang & Anders Juel

torsdag 15/09 2022 De danske heder – før, nu og i fremtiden Hans Jørgen Degn

torsdag 10/11 2022 Klimaet ændrer årstiderne Natalie Ahlstrand

torsdag 17/11 2022 Besøg på Dansk Naturhistorisk Museums generalherbarium Jesper Jørgensen

torsdag 24/11 2022 Botaniske aspekter af multitaxa-undersøgelser af danske lokaliteter Jacob Heilmann-Clausen

2021

fredag 15/01 2021 Sidste frist for punkter til Østkredsens generalforsamling 2021 Østkredsen

torsdag 04/02 2021 Østkredsens generalforsamling 2021 Østkredsen

torsdag 04/03 2021 Svenska provinsfloror och i synnerhet Medelpads Flora Stefan Grundström

lørdag 13/03 2021 Træer og buske i vintertilstand Thure Hauser og Anna Bodil Hald

torsdag 18/03 2021 Plantegifte og drikkevandskvalitet Lars Holm Rasmussen og Mette Rosenfjeld

lørdag 27/03 2021 Mostur til Bidstrup Skovene sydvest for Roskilde Irina Goldberg

tirsdag 06/04 2021 Sidste frist for tilmelding af ture til De Vilde Blomsters Dag Foreningen

lørdag 10/04 2021 Blå Anemonetur ved Kattinge Værk og Boserup Skov Aase Gøthgen

lørdag 29/05 2021 Lille Lyngby Mose René Andersen

torsdag 10/06 2021 Orkidé-tur til Hundige Strand Henrik Ærenlund Pedersen og Søren Grøntved Christiansen

lørdag 12/06 2021 Tur til Utterslev Mose Dan Hua Wang

søndag 20/06 2021 De Vilde Blomsters Dag 2021 Dansk Botanisk Forening

mandag 28/06 2021 Vegetation i og omkring byer Marian Ørgaard og Mona Bjørn

søndag 01/08 2021 Ekskursion til Peberholm Hans Ohrt

søndag 15/08 2021 Skovenge og fattigkær i Gribskov Andreas Kelager

fredag 27/08 2021 Koklapperne Poul Evald Hansen

lørdag 28/08 2021 Allindelille Fredsskov Axel Frederik Møller og Jimmy Lassen

torsdag 16/09 2021 Botaniske ekskursioner – en vigtig og væsentlig hjørnesten i Dansk Botanisk Forenings aktiviteter Peter Wind

torsdag 14/10 2021 Guldalderlandskabet og motorvejsnaturen - 150 års forandringer i den danske flora Tora Finderup Nielsen

torsdag 25/11 2021 Botanisk forskning i Etiopien i 50 år - små og store oplevelser og resultater Ib Friis

torsdag 09/12 2021 Dansk planteskildring i kunst og videnskab Claus Helweg Ovesen og Kirsten Tind

2020

torsdag 30/01 2020 Amager Fælleds naturhistorie Nikolaj H. Correll

torsdag 27/02 2020 Østkredsens generalforsamling med oplæg Østkredsen, Aase Gøthgen og Søren Grøntved Christiansen

lørdag 07/03 2020 Forårsekskursion til Botanisk Have Gunnar Rylander Hansen og Ole B. Lyshede

torsdag 12/03 2020 AFLYST: Introduktion til mosser Irina Goldberg

torsdag 26/03 2020 AFLYST: Biodiversitet – hvad er det for en størrelse? Henning Adsersen

lørdag 18/04 2020 Udskudt: Mostur til Rude Skov Irina Goldberg

søndag 19/04 2020 AFLYST: Blå Anemonetur ved Roskilde Fjord Aase Gøthgen

fredag 24/04 2020 Sidste frist for tilmelding af ture til De Vilde Blomsters Dag Foreningen

lørdag 23/05 2020 Aflyst: Lille Lyngby Mose Rene Andersen

mandag 01/06 2020 Udskudt: Strandoverdrev ved Bolund nord for Risø samt Himmelev Skov Søren Grøntved Christiansen

onsdag 10/06 2020 Strandoverdrev ved Bolund nord for Risø samt Himmelev Skov (ny dato) Søren Grøntved Christiansen

søndag 14/06 2020 De Vilde Blomsters Dag 2020 Dansk Botanisk Forening

lørdag 20/06 2020 Ekskursion til Skibsteds Krat (Stubbene) ved Faxe Rudy Burmeister

søndag 28/06 2020 Aflyst: Tur til Peberholm

søndag 05/07 2020 Hedelands nordøstlige del Poul Evald Hansen

lørdag 18/07 2020 Tur til Egernæs i bunden af Isefjord Søren Grøntved

lørdag 01/08 2020 Tur til Nekselø Peter Jannerup

lørdag 08/08 2020 Tur til Søndersø Værløse Aase Gøthgen og Anna Bodil Hald

søndag 23/08 2020 Eng- og overdrevstur til Ulfshale på Møn Bo Kayser

lørdag 29/08 2020 Tur til Hyllekrogen på Lolland Thure Hauser

torsdag 10/09 2020 Aflyst: 50 års botanisk samarbejde med Etiopien - i krig og fred Ib Friis

torsdag 24/09 2020 Aflyst: Svenska provinsfloror och i synnerhet Medelpads Flora och dess författare, konstnären, trolltecknaren och orkidékännaren Rolf Lidberg Stefan Grundström

torsdag 08/10 2020 Aflyst! Biodiversitet – hvad er det for en størrelse? Henning Adsersen

torsdag 22/10 2020 Aflyst! Plantegifte og drikkevandskvalitet Lars Holm Rasmussen og Mette Rosenfjeld

torsdag 05/11 2020 (Dato ændret! Introduktion til mosser) Irina Goldberg

lørdag 07/11 2020 (Dato ændret! Mostur til Rude Skov) Irina Goldberg

torsdag 12/11 2020 Introduktion til mosser (Ny dato) Irina Goldberg

lørdag 14/11 2020 Mostur til Rude Skov (nyeste dato) Irina Goldberg

torsdag 19/11 2020 Aflyst! Vegetation i og omkring byer Mona Chor Bjørn og Marian Ørgaard

torsdag 03/12 2020 Aflyst! Flora Danica, Flora i farver, Store nordiske Flora og mange andre Claus Helweg Ovesen

2019

torsdag 31/01 2019 De botaniske værdier i Nationalpark ”Skjoldungernes Land” Søren Grøntved Christiansen og Claus Helweg Ovesen

lørdag 02/02 2019 Fotos fra foreningens ture i 2018

søndag 17/02 2019 Sovende træer og buske ved Værløse Thure Hauser og Anna Bodil Hald

torsdag 21/02 2019 Dansk naturbeskyttelse – ”røven af 4. division” Thor Hjarsen

torsdag 28/02 2019 Østkredsens generalforsamling Østkredsen

lørdag 09/03 2019 Forårsekskursion til Botanisk Have 2019 Gunnar Rylander Hansen og Ole B. Lyshede

torsdag 11/04 2019 Syrach Larsens asketræer, asketoptørre og forskning i at redde de danske askeskove Erik Dahl Kjær

søndag 14/04 2019 Sidste frist for tilmelding af ture til De Vilde Blomsters Dag URT og foreningen

lørdag 27/04 2019 Anemonetur til Skovhusvænge og Regnemarks Banke vest for Køge Søren Grøntved Christiansen

fredag 17/05 2019 Orkideer og anemoner ved Kulsbjerg og i Vintersbølle Skov Carsten Koch og Bo Kayser

torsdag 23/05 2019 - lørdag 25/05 2019 Naturmødet Foreningen

søndag 26/05 2019 ”Marathontur” rundt om Gyrstinge Sø René Andersen

tirsdag 28/05 2019 Amager Fælled Nikolaj H. Correll

søndag 02/06 2019 Sidste frist for tilmelding af ture til De Vilde Blomsters Dag URT og foreningen

søndag 16/06 2019 Vilde Blomsters Dag 2019 Dansk Botanisk Forening

lørdag 22/06 2019 Kær vest for Småsøerne Anna Bodil Hald og Aase Gøthgen

torsdag 27/06 2019 Ekskursion til Jægersborg Hegn og Bøllemosen Ole B. Lyshede & Aase Gøtgen

fredag 28/06 2019 Sydøstlige hjørne af Amager Fælled Nikolaj H. Correll

søndag 30/06 2019 Eng-, overdrevs- og strandarealer ved Skælskør Bo Melander og Søren Grøntved Christiansen

søndag 07/07 2019 Melby Overdrev Aase Gøthgen og Søren Grøntved Christiansen

tirsdag 13/08 2019 Aftentur til Arboretet i Hørsholm med mulighed for picnic inden Thure Hauser

lørdag 17/08 2019 Heldagstur til Bøtøskoven på Falster Thure Hauser

torsdag 22/08 2019 Karlstrup Kalkgrav ved Solrød Frederik Møller

lørdag 31/08 2019 AFLYST Tur til strandoverdrev på Enø Søren Grøntved Christiansen og Aase Gøthgen

torsdag 12/09 2019 Biodiversitetskortet og § 3-appen - Hvad kan de bruges til? Anders Juel

søndag 15/09 2019 ”Marathontur” rundt om Gyrstinge Sø René Andersen

søndag 22/09 2019 Strandengsplanter på Avnø Bo Kayser

torsdag 24/10 2019 Erfaringer og muligheder for udlægning af erstatningsnatur Bettina Nygaard

torsdag 07/11 2019 Effekter af vejr og klima på kulstof-balancen i en dansk bøgeskov Kim Pilegaard

torsdag 21/11 2019 Om dynamiske processer i Islands vegetation:  Alaska-lupin og Surtsey (in English) Borgthor Magnussón

torsdag 28/11 2019 Rundvisning på NaturMedicinsk Museum Jens Soelberg

torsdag 05/12 2019 Indtryk fra en eventyrlig botanisk rejse i Spanien Aase Gøthgen

2018

mandag 15/01 2018 Sidste frist for punkter til Østkredsens generalforsamling Østkredsen

mandag 22/01 2018 Planterne fortæller historien om Danmark Per Hartvig

søndag 28/01 2018 Træer og buske i vintertilstand René Andersen

torsdag 01/02 2018 Plantegeografi i den Nye Verden - fra Humboldt til "Big Data" tiden Naia Morueta Holme

lørdag 03/02 2018 Botanisk Forenings udlandsture 2017 m.m. Aase Gøthgen, Peter Wind, Søren Grøntved Christiansen m.fl.

torsdag 01/03 2018 Tyge A. Christensen fylder 100 år Flere oplægsholdere

lørdag 10/03 2018 Forårsekskursion i Botanisk Have Ledere: Gunnar Rylander Hansen og Ole B. Lyshede

torsdag 15/03 2018 Hvordan bruges Atlas Flora Danica data og andre artsdata til bedre beskyttelse på Naturstyrelsens arealer og Østkredsens generalforsamling Erik Buchwald og Østkredsen

søndag 15/04 2018 Sidste frist for tilmelding af ture til De Vilde Blomsters Dag Foreningen

torsdag 19/04 2018 AFLYST: De højere planters udviklingshistorie Carsten Rahbek

søndag 22/04 2018 Tur til Kyndby-skrænterne Aase Gøthgen

søndag 29/04 2018 Gartnerivandring på Grennessmindes Økologiske Gartneri Kaare Jacobsen

lørdag 05/05 2018 Forårstur til Bernstorffparken Ole B. Lyshede

lørdag 12/05 2018 Høvblege på Møn Bo Kayser

onsdag 23/05 2018 Sankeekskursion til Ishøj Strand Julie A. Swane & Ole B. Lyshede

søndag 17/06 2018 Vilde blomsters dag

søndag 24/06 2018 Ekskursion til Tuse Næs Aase Gøthgen

onsdag 27/06 2018 Smør- og Fedtmosen Axel Frederik Møller

søndag 01/07 2018 Naturpleje og karplanter i Ræveholmsmose Annebeth Hoffmann, Klaus Andersen og Gunvor Asbjerg

lørdag 07/07 2018 Sommerfugle, ulvefødder, bregner og orkidéer i Bidstrup Skovene på Midtsjælland Søren Grøntved Christiansen og Per Stadel Nielsen

søndag 08/07 2018 Jydelejet på Møn Bo Kayser

lørdag 28/07 2018 Strandenge ved Vejlen, Reersø Peter Lindberg Jannerup

mandag 06/08 2018 Trylleskoven ved Køge Bugt Axel Frederik Møller

torsdag 16/08 2018 Aftenekskursion til Jægersborg Dyrehave Ole B. Lyshede

søndag 19/08 2018 Sensommertur til Eskebjerg Vesterlyng Aase Gøthgen og Søren Grøntved Christiansen

torsdag 27/09 2018 Visioner for botanisk forskning og samlinger på Statens Naturhistoriske Museum Nina Rønsted

torsdag 11/10 2018 Blomsterplanternes udviklingshistorie rekonstrueret ud fra en komplet slægts-fylogeni Carsten Rahbek

torsdag 25/10 2018 Grækenlands flora: udbredelsesmønstre og biogeografi Arne Strid

torsdag 08/11 2018 Kunstprojekter med fokus på natur og planter Camilla Berner

torsdag 22/11 2018 Lægeurternes historie Anne Murmann Hansen

torsdag 06/12 2018 Blomsteroplevelser fra Sydøstdanmark - til inspiration Bo Kayser

2017

torsdag 05/01 2017 Sidste frist for indlæg til URT nr. 1 Dansk Botanisk Forening

torsdag 26/01 2017 Ændring af frøpuljen i danske marker gennem 50 år Hans Arne Jensen

lørdag 04/02 2017 Vintermøde bestående af mediterrant islæt og foto fra sommerture Flere foredragsholdere

torsdag 16/02 2017 Foredrag ved Thomas Vikstrøm og Generalforsamling i Østkredsen Østkredsen og Thomas Vikstrøm

lørdag 11/03 2017 Forårsvandring i Botanisk Have (København) Gunnar Rylander Hansen & Ole B. Lyshede

torsdag 16/03 2017 Sørestaurering Bertel Nilsson, seniorforsker, hydrolog, GEUS

torsdag 23/03 2017 Økologiske netværk på øer Jens Mogens Olesen

torsdag 30/03 2017 Hvid anemone – et liv over og under jorden i en dansk bøgeskov Marianne Philipp og Peter Milan Petersen

lørdag 01/04 2017 Botanikdag med generalforsamling i hovedforeningen Hovedforeningen

tirsdag 25/04 2017 Forårstur til Bernstorffparken Ole B. Lyshede

søndag 04/06 2017 Allindelille Fredskov Jimmy Lassen og Poul Evald Hansen

tirsdag 13/06 2017 Rigkær og overdev på Arrenæs Jacob Lausen og Søren Grøntved Christiansen

torsdag 15/06 2017 - fredag 16/06 2017 Todagestur til Røsnæs med overnatning på Røsnæs Naturskole Hans Guldager Christiansen og Henning Adsersen

søndag 18/06 2017 De Vilde Blomsters Dag Dansk Botanisk Forening

tirsdag 27/06 2017 Orkidéer i Himmelev Skov Søren Grøntved Christiansen

søndag 02/07 2017 Tur til Hareskovens østlige del Sven Erik Riedel

lørdag 08/07 2017 Tryggevælde Ådal Søren Grøntved Christiansen

lørdag 22/07 2017 Horreby Lyng og Korselitse Skov på Falster Erik og Kirsten Nielsen samt Søren Grøntved Christiansen

lørdag 05/08 2017 Tur til Skidendam og Teglstrup Hegn Trine Jarløv og Aase Gøtgen

lørdag 19/08 2017 Strandenge ved Sevedø nær Korsør Poul Evald Hansen

søndag 10/09 2017 Saml frø til din egen vilde blomstereng Lejre Kommune og Aase Gøthgen

torsdag 21/09 2017 100 års mangfoldighed – en undersøgelse af floraen på Tuse næs 1914-2015 Frej Faurschou Hastrup

torsdag 05/10 2017 Bark, svampe og epifytter – hvordan finder orkideerne ud af hvor de vil gro? Hanne og Finn Rasmussen

torsdag 02/11 2017 Flora og vegetation i Montenegro Aase Gøthgen

torsdag 16/11 2017 Hvad vi lærte af planterne i projektet BioWide? Hans Henrik Bruun

torsdag 30/11 2017 Botaniske undersøgelser og rejser i Ecuador o.a. dele af Latinamerika. Eva Kullberg

2016

torsdag 14/01 2016 Hvordan kan borgerne deltage i den danske naturovervågning?

torsdag 04/02 2016 Truede tropiske tømmertræer

lørdag 12/03 2016 Generalforsamling og Botanikdag

torsdag 17/03 2016 Hvad sker der med vegetationen efter klimaforandringer?

lørdag 19/03 2016 Forårsvandring i Botanisk Have

torsdag 14/04 2016 Konkurrencen mellem klatrende Ficus-arter og deres "bæretræer"

lørdag 30/04 2016 Ledreborg og Gl. Lejre

onsdag 04/05 2016 Forårstur i Terkelskov

lørdag 14/05 2016 Orkidetur til Jægerspris skydeterræn

tirsdag 17/05 2016 Nøgletur på Amager Fælled

lørdag 21/05 2016 Forsommerekskursion til Ejby Ådal

mandag 23/05 2016 Tur til Karlstrup kalkgrav

tirsdag 24/05 2016 NøgleCafe

fredag 03/06 2016 - søndag 05/06 2016 Sommerhustur til Udsholdt Strand

tirsdag 07/06 2016 NøgleCafe

søndag 12/06 2016 Tur til Gribskov

tirsdag 14/06 2016 Aftentur i Hedeland

lørdag 18/06 2016 Høslæt på Kristiansminde

lørdag 18/06 2016 - søndag 19/06 2016 Bioblitz på Flyvestation Værløse

søndag 19/06 2016 De Vilde Blomsters Dag

mandag 20/06 2016 Ekstra tur til Biblomsten i Himmelev Skov

tirsdag 21/06 2016 NøgleCafe

lørdag 25/06 2016 - søndag 26/06 2016 Flora og Fauna på Høje Sandbjerg

mandag 27/06 2016 Biblomsten i Himmelev Skov

lørdag 02/07 2016 Ekskursion til Tuse Næs

søndag 03/07 2016 Horndragertur til Møns klint

tirsdag 05/07 2016 NøgleCafe

mandag 11/07 2016 Aftentur til Runde-Bakke ved Ølsted

søndag 17/07 2016 Bagholt Mose og Munkeskoven

tirsdag 19/07 2016 NøgleCafe

lørdag 30/07 2016 Holmegårds Mose

tirsdag 02/08 2016 NøgleCafe

lørdag 06/08 2016 Tur til Flasken ved Reersø

onsdag 10/08 2016 Sidste frist for indlæg til URT 2016:3

torsdag 11/08 2016 Aftentur til Lyngby Åmose

søndag 14/08 2016 Botanisk registrering i Klevads Eng

tirsdag 16/08 2016 NøgleCafe

lørdag 20/08 2016 Tur til Store Vrøj

søndag 28/08 2016 Høslet på Kristiansminde

tirsdag 30/08 2016 NøgleCafe

onsdag 07/09 2016 Aftentur til brændeskærm

tirsdag 13/09 2016 NøgleCafe

torsdag 15/09 2016 Roskildeegnens flora før (1870´erne) og nu

tirsdag 27/09 2016 NøgleCafe

søndag 02/10 2016 Mosenatur gennem 6000 år i Lyngby Åmose

mandag 10/10 2016 Sidste chance for indlæg til URT 2016:4

torsdag 27/10 2016 Hvordan og hvornår udviklede de første terrestriske planter sig, og hvem var de? Ny og gammel evidens Øjvind Moestrup

torsdag 03/11 2016 Stiftende generalforsamling i Østkredsen

torsdag 17/11 2016 Botanisk naturkvalitet på opdelte naturområder Karin Blendstrup Jensen

torsdag 01/12 2016 Tilmeld dig de større ture - tilmeldingen er åben De enkelte turledere

torsdag 01/12 2016 En botanisk rejse i Nordgrækenland Aase Gøthgen

fredag 23/12 2016 Sidste frist for at indberette årets fund Dansk Botanisk Forening

2015

Ingen arrangementer