Tur til Flasken ved Reersø

Dato og tidspunkt
lørdag 06/08 2016
10:00 - 16:00

Sted
P-pladsen ud mod stranden, Brovejen, Gørlev


Foredragsholder/turleder


Tilmelding

Beskrivelse

Turleder Peter Jannerup
Lørdag d. 6. august 2016 kl. 10:00-16:00

Mødested: Den offentlige p-plads ud mod stranden for enden af Brovejen, Gørlev.

Flasken er et statsejet, fredet strandterræn med lang græsningskontinuitet ud til Storebælt. Landskabet rummer mange sjældne planter på våd hede og surt overdrev, naturtyper der ellers ikke forkommer på egnen, og langs Halleby Å findes lave strandengsarealer
med f.eks. Strand-Nellike.

Græsningsfolden er lukket for færdsel af hensyn til fuglelivet, men
denne dato, der ligger udenfor fuglenes mest kritiske periode, er der
givet lov til en botaniktur indenfor hegnet.

Vi kommer til at gå 5-7 km, så husk egnet fodtøj og en god madpakke.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal