Hvad sker der med vegetationen efter klimaforandringer?

Dato og tidspunkt
torsdag 17/03 2016
19:30 - 21:00

Sted
Auditorium A, Bygning 1, Universitetsparken 15, København Ø


Foredragsholder/turleder


Tilmelding

Beskrivelse

Om CLIMAITE projektet ved Jægerspris

Oplægsholder: Inger Kappel Schmidt, professor Københavns Universitet

Tilhørere til foredragene kan få udleveret en parkeringstilladelse ved ankomsten.  Den gælder kun for foredragsaftenen og skal udfyldes med dato og bilnummer.

Vil klimaændringer påvirke hedens udbredelse?

Vi opfatter ofte heden som et produkt af menneskets aktivitet og opdyrkning af heden, men hedernes atlantiske distribution fra det nordlige Norge til det nordlige Spanien og Portugal afspejler derudover et samspil med klimaet. I to store feltforsøg har vi siden 1999 undersøgt, hvordan klimaændringer kan påvirke hederne.

Klimaændringer er samtidige ændringer af temperatur, nedbør og atmosfærisk CO2. Klimascenariet for Danmark forudser stigende atmosfærisk CO2, højere middeltemperatur og ændringer i nedbørsmønstret med øget nedbør om vinteren og uændret eller lavere nedbør i sommerhalvåret. Nedbørsintensiteten er også ændret, så der kommer færre, men mere ekstreme regnskyl og længere tørkeperioder om sommeren.

Klimaændringerne vil utvivlsomt sætte hederne yderligere under pres. Længere perioder med tørke om sommeren kan gøre det vanskeligere for hedelyng at etablere sig, når planterne dør af alder, barfrostskader eller angreb af lyngbladbillen, da lyngspirerne ikke tåler kraftig udtørring. Hedernes og hedelyngs udbredelse fra det nordlige Norge til Portugal indikerer ikke sensitivitet til ændringer i temperaturen, men vi kender ikke til den genetiske variation i hedelyng og dermed tilpasningsmuligheder i udbredelsesområdet.

Oplægget vil præsentere væsentlige resultater fra 15 års klimastudier på to danske heder og lægge op til en diskussion af hedeplejen i relation til ændringer i klimaet og andre antropogene påvirkninger.

felt 3-vinter-forår og varme 2008
Billede fra CLIMAiTE projektet 2008.

AerialphotoDroughtandheatcurtainsBrandbjerg_Sep2009
Oversigt over forsøgsopstillingen i projektet.

 

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal