Foredrag ved Thomas Vikstrøm og Generalforsamling i Østkredsen

Dato og tidspunkt
torsdag 16/02 2017
19:30 - 22:00

Sted
Auditorium A, Bygning 1, Universitetsparken 15, København Ø


Foredragsholder/turleder
Østkredsen og Thomas Vikstrøm

Tilmelding

Beskrivelse

Først afholdes Østkredsens generalforsamling og efterfølgende oplæg ved Thomas Vikstrøm.

Dagsorden for generalforsamling

  •  Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Kassererens beretning
  • Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
  • Valg af yderligere medlemmer til bestyrelsen
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Oplæg ved Thomas Vikstrøm:

Min botaniske plet og hvordan vi alle medvirker til at sikre botaniske lokaliteter

Thomas fortæller om overvågningen af og aktiviteter for at sikre botaniske lokaliteter med udgangspunkt i egne erfaringer fra især Gentofte Sø og Insulinmosen (Brobæk Mose) samt arbejdet med caretakergrupper, høslætlav og lignende i DOF og Fugleværnsfonden. Thomas fortæller om overvågning af orkideer, som er let at samle folk om, og overvågning af vandplanter, fx kransnålalger, hvilket straks er sværere at gennemføre på frivillig basis. Thomas giver fif til, hvordan vi kan bruge hans erfaringer i Botanisk Forening til en slags ’Floravård’ ved frivillige.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal