Flora og Fauna på Høje Sandbjerg

Dato og tidspunkt
lørdag 25/06 2016 - søndag 26/06 2016
Hele dage(n)

Sted
Høje Sandbjerg


Foredragsholder/turleder


Tilmelding

Beskrivelse

Flora og Fauna på Høje Sandbjerg d. 25-26 juni 2016

Hent invitationen som pdf.

Formål

Akademisk skytteforening har fornøjelsen af i samarbejde med Dansk Botanisk Forening og Dansk Naturhistorisk Forening at invitere til en weekend på foreningens arealer på Høje Sandbjerg d.25-26 juni 2016. I år har Akademisk Skytteforening 100 års jubilæum på Høje Sandbjerg, og set i dette lange perspektiv er et grundigt kendskab til områdets flora og fauna nyttigt og vil kunne danne grundlag for den løbende pleje af området lige som en grundig registrering af de tilstedeværende arterne om føje år vil kunne udgøre et sammenligningsgrundlag for områdets tilstand til den tid.

Arrangementet

Arrangementet er i høj grad tænkt som et “gå-selv” arrangement hvor man kan fordybe sig i sin interesse i samvær med ligesindede. Man medbringer selv diverse udstyr så som kamera, fangstglas, kikkert og lign. Området og faciliteterne indbyder til skovtur – så pak rygsækken, smør madpakken og kom med ud og bliv klog på hvad der findes af natur på Høje Sandbjerg.

Udover at registrere de arter der nu observeres over weekenden, så lægges der op til at man for hvert område (pattedyr, fugle, padder, biller, svampe, blomster, laver, mosser osv.) ved arrangementets afslutning laver en liste på en 4-5 arter som er bemærkelsesværdige med en uddybende begrundelse. Ligeledes efterlyses der forslag til specielle plejeforanstaltninger som kan medvirke til at fremme en eller flere specielle art eller som kan give forbedrede leveforhold generelt.

Der er mulighed for overnatning på området ved på forhånd at skrive til CBH og forhøre sig om ledige pladser. Man medbringer selv alt soveudstyr. Se i øvrigt mere om faciliteterne på Høje Sandbjerg her på hyttelisten. Der vil blive arrangeret fællesspisning lørdag aften/søndag morgen for dem som tilmelder sig til dette hos CBH. Man medbringer selv drikkevarer ud over kaffe og te.

Det endelige program vil blive rundsendt senere når vi har et detaljeret overblik over deltagere; men helt overordnet vil der være adgang til området fra lørdag eftermiddag til søndag eftermiddag.

Adressen er Høje Sandbjergvej 12, 2840 Holte.

CBH: Claus Barholm-Hansen e-mail: Mobil: +45 2225 6268

Området

Udsigt fra Høje Sandbjerg mod Øresund Foto John Jedbo.

Bevoksningen består hovedsagligt af blandet løvtræ som brydes af flere lysåbninger. Der er et centralt overdrevsareal med 2 små tilgrænsende vandhuller og en lille sø. En mindre eng omgivet af skov med et fjerde vandhul findes på vejen op mod selve Høje Sandbjerg bakke (85m høj). Områdets størrelse er på ialt 9 hektar. Se i øvrigt mere om Høje Sandbjerg og Maglemosen her.

Deltagere

Arrangementet vil blive afviklet som et fællesarrangement for medlemmer af de oven nævnte foreninger – men alle som interesserer sig for natur og kunne have lyst til at være med til at undersøge og registrerer arter i området er velkomne. Send en e-mail eller en SMS til CBH (se nedenfor) med angivelse af hvilke dage du ønsker at deltage og meget gerne hvad der har din interesse (botanik, fugle etc).

Program

LØRDAG

14:00 – 14:30 Ankomst og indkvartering af overnattende gæster 14:30 Velkomst
Generel undersøgelse af området og registrering af observationer Fællesspisning

Aftentur (fugle og flagermus) Evt. nat-arrangement

SØNDAG

Morgentur (fugle) Morgenmad
Formiddagstur og registrering Frokost

Eftermiddagstur
Registrering samt samling af oversigtslister
15 – 16 Afslutning med opsummering af weekendens resultater

CBH: Claus Barholm-Hansen e-mail: Mobil: +45 2225 6268

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal