Truede tropiske tømmertræer

Dato og tidspunkt
torsdag 04/02 2016
19:30 - 21:00

Sted
Auditorium A, Bygning 1, Universitetsparken 15, København Ø


Foredragsholder/turleder


Tilmelding

Beskrivelse

Ph.d. Ida Hartvig, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Skov, natur og biomasse

Mange tropiske træer er truede på grund afskovning og ikke-bæredygtig skovhugst, og implementering af effektive bevaringsplaner er ofte hæmmet af mangel på grundlæggende viden om deres biologi. Den pantropiske slægt Dalbergia (Fabaceae: Papilionoideae) rummer en række økonomisk vigtige tømmer arter, herunder D. cochinchinensis and D. oliveri, som er endemiske for Indokina-området.

Begge arter er IUCN rødlistede og handles ulovligt som rosewood (rosentræ) til ekstremt høje priser, men har kun været studeret i meget begrænset omfang tidligere.

Dette oplæg præsenterer studier af artsgrænser, genetisk struktur og reproduktionssystem i de to Dalbergia arter baseret på feltarbejde i Laos, Thailand, Cambodia og Vietnam, og gennemgår hvordan resultaterne kan bruges i fremtidigt bevaringsarbejde og i dyrkningsprogrammer, og til identifikation af ulovligt handlet tømmer.

Studiet repræsenterer samtidig den første analyse af populationsgenetisk diversitet i træarter på regional skala i Indokina, og giver det første bud på hvordan træarter i regionen er påvirket af landskabsbarrierer og nuværende eller historiske habitatændringer.

Tilhørere til foredragene kan få udleveret en parkeringstilladelse ved ankomsten.  Den gælder kun for foredragsaftenen og skal udfyldes med dato og bilnummer

Sidst opdateret jan 24, 2016 @ 17:00

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal