Hvid anemone – et liv over og under jorden i en dansk bøgeskov

Dato og tidspunkt
torsdag 30/03 2017
19:30 - 22:00

Sted
Auditorium A, Bygning 1, Universitetsparken 15, København Ø


Foredragsholder/turleder
Marianne Philipp og Peter Milan PetersenBeskrivelse

Vores nok almindeligste forårsbebuder, Hvid anemone (Anemone nemorosa L.), er velegnet til at studere fordelingen og vandringen af biomasse mellem de underjordiske jordstængler og de overjordiske skud. Vi tog prøver af jordstænglernes tilvækst over en periode på 34 år, fra 1981 til 2015, suppleret med undersøgelser af jordstænglernes vægtfylde og forgrening, den underjordiske biomasse, bladareal, blomstring og frøsætning.

På baggrund heraf har vi opnået en forståelse af, hvordan de underjordiske årsskuds tilvækst og forgrening afhænger af temperatur, nedbør og længde af vækstperioden.  Endvidere har vi set på , om blomstringen afhænger af den resursemængde, der er til rådighed i jordstængelsystemet det foregående efterår,  og om der var en sammenhæng – positiv eller negativ – (”trade-off”) mellem frugtsætning og jordstængelens tilvækst det enkelte år.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal