Botanikdag med generalforsamling i hovedforeningen

Dato og tidspunkt
lørdag 01/04 2017
13:00 - 18:00

Sted
Geologisk museums auditorium


Foredragsholder/turleder
Hovedforeningen

Tilmelding

Beskrivelse

Hent programmet som pdf her.

Program for Dansk botanisk Forenings Generalforsamling og Botanik-dag i Geologisk Aud., Ø.Voldgade 5-7 lø.1/4-2017 kl.13-18
12:30 Åbner B-dagen. Få et navneskilt, mød andre DBF-medlemmer, se på foreningens profilvarer og publikationer; drik evt. en øl el. Vand
13:00 Velkomst og lidt om programmet for DBFs botanikdag 2017
13.10 Eksempler på unge botanikeres projekter:
Biolog Tanja Kofod Petersen: Krondyret, en nøgleart i dansk natur, og dens betydning som frøspreder
13.35 Vicedirektør Signe Nepper Larsen, Naturstyrelsen
Varetagelse af botaniske interesser på statens arealer – praksis i dag og muligheder i fremtiden. Samvirke med interesseforeninger som DBF om at nå de bedste resultater
14.00 Kultursociolog Søren Espersen
Etnobotanik – introduktion til emnet i lyset af bl.a. forfatteren Vagn Brøndegaards etnobotaniske værker
14.30 Dansk botanisk Forenings generalforsamling 2017 – med flg. dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretninger om foreningens virksomhed
  • Hovedforeningen (incl. URT og DBFs hjemmeside)
  • Fynskredsen
  • Jyllandskredsen
  • Østkredsen
  • Ungenetværket
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Valg af formand og næstformand (Jakob Hermann og Finn Borchsenius ønsker ikke genvalg til disse poster)
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (og suppleanter). Erik Buchwald, Finn Borchsenius, Peter Jannerup og Claus Helweg Ovesen er på valg. EB og FB ønsker ikke genvalg
 6. Eventuelt
15.30 Pause med varm drik og kage
16.00 Lektor Finn Borchsenius, Aarhus Universitet
Om status for AFD-databasen, dens anvendelse nu og samspillet med DanBif: Danish Biodiversity Information Facility
16.20 Ideer og forslag fra medlemmerne: f.eks. vedr. foredragsemner og ekskursionsmål, rejser, undersøgelser, fredninger; hvad gør vi for DBFs synlighed og for at få nye medlemmer til foreningen?
16.45 Uddeling af DBFs nye Botanikpris
17.00 Botanikdags-reception med vin og snacks
18.00 Botanikdags-spisning og samvær på L´Anfora, Gothersgade 93. Italiensk buffet til 139 kr. + drikkelse. Foreningen bestiller – du betaler selv middag. Tilmeld dig her.

Vel mødt til året 2017´s BOTANIKDAG med DBFs GENERALFORSAMLING!

 

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal