Ændring af frøpuljen i danske marker gennem 50 år

Dato og tidspunkt
torsdag 26/01 2017
19:30 - 21:30

Sted
Auditorium A, Bygning 1, Universitetsparken 15, København Ø


Foredragsholder/turleder
Hans Arne Jensen

Tilmelding

Beskrivelse

Fhv. afdelingsleder i Statsfrøkontrollen, Hans Arne Jensen, Valmuevej 3, Slagslunde 3660, Stenløse

I 1964 blev der i forbindelse med min ph.d. opgave udført vegetationsanalyser og indsamlet jordprøver i 57 korn og rodfrugtmarker i Fyn og Jylland. Formålet var at få et skøn over ukrudtsfloraen og over frøbankens størrelse i pløjelagets dybde (Se Botanisk Arkiv 27.2). I forbindelse med diskussion af frøbankens aldersmæssige sammensætning vil jeg kort omtale et internationalt kendt dansk forsøg over, hvor længe ukrudtsfrøs kan bevare spireevnen i jord. Forsøget blev påbegyndt i 1934, men først endelig publiceret i 2016 (www.seedtest.org/burialexperiment). Ved hjælp af kortskitser over forsøgsområdernes beliggenhed var det muligt efter 25 år at gennemføre en undersøgelse i 37 af markerne analyseret i 1964, og efter 50 år blev tilsvarende analyser gennemført i 40 marker. Den sidste undersøgelse blev gennemført i samarbejde med lektor Christian Andreasen, KU. Ved undersøgelsen af vegetationen, udtagning af jordprøver og spireanalyser i drivhus blev der anvendt samme metoder som i 1964 og i 1989, og foredragsholderen deltog i alle 3 sæt analyser.

I foredraget gøres der rede for de anvendte metoder, herunder praktiske erfaringer fra feltarbejdet (jordspyd, kortskitser, kompas og GPS). Vi vil se på billeder af feltarbejdet, og diskutere undersøgelsens overraskende resultater. Mon der i gennemsnit blev fundet færre eller flere arter og levende frø sammenlignet med 1964? Hvilke arter er de mest almindelige i frøpuljen? Forsvinder der arter eller kommer der nye arter til?

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal