Holmegårds Mose

Dato og tidspunkt
lørdag 30/07 2016
10:00 - 15:30

Sted
P-pladsen i Fensmark Skov


Foredragsholder/turleder
Beskrivelse

Lørdag den 30. juli 2016 kl. 10.00 – 16.00 Dansk Botanisk Forening

Turleder: Rune Larsen og Søren Grøntved Christiansen (3089 6048)

Holmegårds mose er Sjællands største højmose. Den har de senere år været genstand for omfattende naturpleje, der har til formål at genskabe tidligere tiders tilstand. Vi vil lede efter arter som kongebregne, mygblomst, hjertelæbe, liden soldug, sod-siv, hvas avneknippe, vejbred-vandaks, uld-tuekogleaks og de for få år siden fundne storlæbet blærerod og kortsporet blærerod.

Medbring mad og drikke samt fornuftigt fodtøj.

Mødested: P-pladsen i Fensmark Skov (overfor Fensmark Skov 11, Holmegaard)

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal