AFLYST: Introduktion til mosser

Dato og tidspunkt
torsdag 12/03 2020
19:30 - 21:30

Sted
Auditorium A, Bygning 1, Universitetsparken 15, København Ø


Foredragsholder/turleder
Irina GoldbergBeskrivelse

Foredraget er aflyst pga. forholdsregler taget på Københavns Universitet i forbindelse med corona.

Mosser er de ældste nulevende terrestriske planter: De opstod på Jorden for mere end 400 millioner år siden. I modsætning til karplanter har de hverken rødder eller ledningsvæv, som kan transportere næringsstoffer, salte og vand. I stedet for rødder har mosserne rhizoider, som består af én- eller flercellede tråde. Kun “ægte” mosser og en del levermosser har blade på stængel; hos hornkapsler og andre levermosser består planten af et thallus (“løv”).

Mossernes livscyklus er anderledes i forhold til alle andre planter: Den haploide generation, gametofytten, er den kraftigst udviklede, hvor imod den diploide generation, sporofytten, er kortvarig og afhængig af gametofytten.
Mosser findes overalt, både på land og i ferskvand. Dog vokser der ingen mosser i havet. De forekommer på forskellige substrater som mineraljord, tørv, førne, dødt ved, sten og klipper samt murværk og tage.
Desuden er der epifytter, som vokser på stammer og grene af levende træer.
Kom og lær mere om mossernes fascinerende verden. Der bliver givet introduktion til artsbestemmelse og til de vigtige voksesteder i den danske natur. Foredraget bliver efterfulgt af en felttur lørdag d. 18. april 2020.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal