Blomsterplanternes udviklingshistorie rekonstrueret ud fra en komplet slægts-fylogeni

Dato og tidspunkt
torsdag 11/10 2018
19:30 - 21:30

Sted
Auditorium A, Bygning 1, Universitetsparken 15, København Ø


Foredragsholder/turleder
Carsten RahbekBeskrivelse

Den hurtige udvikling af høj diversitet af blomsterplanterne er ikke tidligere underkastet en grundig undersøgelse, hvor både geografiske, tidsmæssige, og fylogenetiske er taget i betragtning. I foredraget præsenteres en nyligt publiceret global undersøgelse, hvor en komplet slægts-fylogeni omfattende 14946 planteslægter er opstillet på basis af DNA-sekvens data fra 11442 slægter. Ud fra denne fylogeni og globale udbredelser for alle blomsterplanter påvises modsatrettede tidmæssige mønstre af slægts- og artsmæssig opsplitning siden kridttiden. Unge udviklingslinjer med hurtig artsdannelse dominerer i tempererede og tørre biomer, mens gamle udviklingslinjer med langsom udspaltning dominerer i fugtige troper. Hermed bliver der negativ korrelation mellem slægtsdiversitet og artsdannelse. Dette er i modstrid med det klassiske synspunkt, at artsdannelse altid er højst i troperne. Den nutidige plantediversitet og mønstret af diversitetens globale udbredelse ser ud til at være udformet af globale klimaændringer i de seneste 66 millioner år. Det viser, at selvom den aktuelle globale opvarmning er en trussel mod mange plantearters overlevelse, så kan den også stimulere hurtig udvikling af nye arter.
Efter foredraget er der mulighed for en øl/vand og en bid brød.

Alle er velkomne.

Foredraget gives af professor Carsten Rahbek, Center for Macroecology, Evolution and Climate

 

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Dansk Naturhistorisk Forening.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal