Generalforsamling og Botanikdag

Dato og tidspunkt
lørdag 12/03 2016
12:15 - 17:30

Sted
Gefion Gymnasium


Foredragsholder/turleder
Beskrivelse

Dansk Botanisk Forenings Botanikdag med generalforsamling lørdag den 12.marts 2016 

afholdes i auditoriet GEFION GYMNASIUM, Øster Voldgade 10, 1350 København K (følg anvisningerne for at komme til auditoriet).

Botanikdagens hovedtema i 2016 bliver først og fremmest en status efter det nu smukt afsluttede Atlas Flora Danica projekt. Selve generalforsamlingen vil som vigtigt emne have bestyrelsens forslag til lovændringer med oprettelse af en ny kreds for landets østlige øer, en ”Sjællandskreds” parallelt med de eksisterende Jyllands- og Fynskredse.

Program for Botanikdagen:

 • 12.15 Bod med profilvarer og botaniske publikationer. Jubilæumsplakaten og visse andre af foreningens publikationer udleveres gratis. Salg af drikkevarer.
 • 13.00 Botanikdagen begynder – Formandens velkomst
 • 13.10 Medlemmernes forslag til kommende aktiviteter i foreningen: emner for foredragsmøder, ekskursionsmål og  længere rejser, nye projekter, hvervning af nye medlemmer, profilering af botanikken og foreningen udadtil.  Indsend til bestyrelsen i forvejen eller kom gerne frem med ideerne på selve Botanikdagen.
 • 13.30 Generalforsamling 2016. Dagsorden efter lovene og som nævnt behandling af forslag til vedtægtsændringer.
  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed
   1. Oplæg fra hovedforeningen v/ Jakob Hermann
   2. Oplæg fra Fyndskredsen v/ Henrik Tranberg
   3. Oplæg fra Jyllandskredsen v/ Erik Hammer
   4. Oplæg fra Ungenetværket v/ Nikolaj Correll
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Valg af formand eller næstformand (Formanden Jakob Hermann er på valg, ønsker ikke genvalg).
  5. Valg af bestyrelse. Aase Gøthgen, Gunnar Rylander, Per Hartvig, Jakob Hermann, Anna Bodil Hald er på valg. Aase og Per ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Nikolaj Hedegaard Correll og Jakob Hermann til disse to pladser.
  6. Forslag om ændring af foreningens love (forslag fra bestyrelsen) Læs begrundelse for forslaget. Se skema over de foreslåede ændringer her. Mindretalskommentarer til forslag om lovændringer. Finn Borchsenius fra bestyrelsen præsenterer forslaget.
  7. Bestyrelsen har ikke modtaget forslag fra medlemmer som ønskes behandlet på generalforsamlingen.
 • 15.15 Pause med kaffe, te og kage – foreningen giverm
 • 15.45 Atlas Flora Danica projektet afsluttet,
  • Hvad er der kommet ud af Atlas Flora Danica-undersøgelsen? Projektleder Per Hartvig vil præsentere nogle af hovedtrækkende af den ny viden om den danske flora, som AFD har frembragt.
  • Hvordan oplevedes det at være inventør? Aase Gøthgen beretter.
  • Demonstration af foreningens AFD-database ved Jakob Hermann, som har forestået databasearbejdet.
 • 16.45 Præsentation af oplæg til landskabsblomster for Danmark inspireret af dem, man har udvalgt i både Sverige, Norge og Finland ved Claus Helweg Ovesen
 • 17.15 Formandens afslutning på Botanikdagens faglige program.
 • 17.30 Reception med vin og snacks.
 • 19.00 Spisning på restaurant i Kongens Have (vedr. tilmelding: se nedenfor).

Eftermiddagen med generalforsamling er selvfølgelig åben for alle medlemmer – også uden tilmelding.

Følg med her på hjemmesiden vedr. yderligere detaljeret program, navne på dem, der holder indlæg og hele dagsordenen for generalforsamlingen samt forslag til vedtægtsændringer.

Hvis du vil deltage i aftenens spisning skal du tilmelde dig senest 1. marts ved at sende email med navn og adresse til Aase Gøthgen;  . NB: Der er stadig enkelte ledige pladser til spisning. Kontakt Aase hurtigst muligt. 

Aase bestiller bord(e), så vi – så vidt praktisk muligt – kan sidde samlet.

Alle deltagere betaler individuelt for middag om aftenen. Kuvertprisen er ca.150-200 kr., drikkevarer kan købes til sædvanlige priser.

Fra bestyrelsens side håber vi, at mange medlemmer som muligt vil slutte op om foreningen ved at komme til generalforsamlingen og Botanikdagen. 

Vel mødt til Botanikdagen 12. marts 2016!

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal