Sommerekskursion til Gotland

Dato og tidspunkt
mandag 17/06 2024 - lørdag 22/06 2024
Hele dage(n)

StedForedragsholder/turleder
Peter Wind

Tilmelding nødvendig.


Beskrivelse

Alle pladser er besat. Der er oprettet venteliste. Bemærk: Turen afholdes i tidsrummet mandag den 17. til søndag den 23. juni med forventet hjemkomst til Høje Taastrup Station kl. 17 (og ikke lørdag den 22. juni, som det fremgår af annonceringen i URT 2024.1).

Hent turbeskrivelsen som pdf her.

Rapporten fra sidste tur til Gotland kan læses og downloades her: https://botaniskforening.dk/wp-content/uploads/2015/09/2011-Gotland.pdf

Dansk Botanisk forening giver dig mulighed for at komme til Østersøens største ø. På ekskursionen skal vi opleve Gotlands spændende naturtyper med en ganske særpræget og artsrig vegetation, hvor nordlige glacialrelikter mødes med sydlige varmetidsrelikter. En række plantearter befinder sig her på udkanten af deres udbredelsesområde. På ekskursionen vil vi præsentere Gotlands karakteristiske vegetationstyper, bl.a. alvarmark (kalstensklippeterræn), kalkkær, løveng, løv- og nåleskov på kalkbund samt sand- og grusstrand. Du vil samtidig have mulighed for at opleve et udsnit af Gotlands særegne plantearter heriblandt orkidéer, Lådden Spidsbælg (Oxytropis pilosa), Nordisk Spidsbælg (Oxytropis campestris), Gotlandssoløje (Fumana procumbens), Kugleblomst (Globularia vulgaris), Mose-Bjørnebrod (Tofieldia calyculata), Sommer-Anemone (Anemone sylvestris), Åben Kobjælde (Pulsatilla patens) og Fjeld-Vibefedt (Pinguicula alpina).

Tidspunkt

Mandag den 17. til lørdag den 23. juni 2024.

Priser for deltagelse

Turprisen omfatter indkvartering på Hotel Gustavsvik i Visby, fuld forplejning på hotellet inkl. madpakker, bustransport fra Høje Tåstrup Station til Gotland, broafgift, færge til og fra Gotland og al kørsel på øen, ekskursionsafholdelse på 5% og ekskursionsledelse. Hotellets hjemmeside: https://www.visbygustavsvik.se/

Der er tre muligheder for indkvartering:

 1. Dobbeltværelse på Hotel Gustavsvik, hvor vi har booket 9 værelser. Pris pr. deltager 6.800/6.500 ved 40/52 betalende deltagere.
 2. Enkeltværelse på Hotel Gustavsvik, hvor vi har booket 18 værelser. Pris 7.500/7.125 ved 40/52 betalende deltagere.
 3. Indkvartering i to-personers rum i hotellets hytter, hvor vi booket 2 dobbelthytter med 2 x fire værelser i hver og fælles toilet- og baderum. Forplejningen foregår på Hotel Gustavsvik. Pris pr. deltager 5.700/5.400 ved 40/52 betalende deltagere.

Tilmelding

Tilmeldingen åbner søndag den 21. januar 2024 kl. 14 og slutter onsdag den 1. maj 2024.

Tilmelding til forsommerekskursionen er kun mulig via https://botaniskforening.dk/arrangement/sommerekskursion-til-gotland/ og sker efter først-til-mølle-princippet. Ved tilmeldingen bedes du oplyse om indkvarteringsform og kostønsker. Du modtager så en bekræftelse pr. e-mail samt en anmodning om indbetaling af depositum på 2.000 kr. Ved overtegning oprettes venteliste. Hvis du tilmelder dig uden partner, og hvis der ikke tilmelder sig en single deltager, du kan dele dobbeltværelse med, vil du blive tildelt enkeltværelse og bedt om at betale enkeltværelsestillæg.

Mulige ekskursionsmål, hvor bogstaverne referer til kortet på næste side, og udvalgte plantearter

Se evt. også https://www.inaturalist.org/places/gotland

 • a. Fårö – Holmudden/Fårö fyr – Rød Skovlilje (Cephalanthera rubra), Sværd-Skovlilje (C. longifolia), Enblomstret Vintergrøn (Moneses uniflora)
 • b. Fårö – Graunkulla myr – Multebær (Rubus chamaemorus), Knærod (Goodyera repens)
 • c. Bästetrask naturreservat – Mygblomst (Liparis loeselii), Sump-Hullæbe (Epipactis palustris)
 • d. Vällesviken – Rød Skovlilje og Sværd-Skovlilje og deres krydsning
 • e. Bunden af Kappelhamnsviken – Blodplettet Gøgeurt (Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta)
 • f. Harudden ved Hallsfiskeläge – Spitzels Gøgeurt (Orchis spitzelii – afblomstret)
 • g. Hejnum Kallgate – Flueblomst (Ophrys insectifera), Pukkellæbe (Herminium monorchis)
 • h. Klinte/Gylviken (lige syd for Slite) – Gotlands nycklar (Dactylorhiza majalis subsp. elatior)
 • i. Storsund fuglereservat øst for Gothem – Alpe-Vibefedt, Langbladet Soldug (Drosera anglica)
 • j. Gannarve naturreservat (syd for Klintehamn) – Hvidgul Skovlilje (Cephalanthera damasonium)
 • k. Krakvät naturreservat – Mose-Gøgeurt (Anacamptis palustris), Langakset Trådspore (Gymnadenia conopsea), Vellugtende Trådspore (G. odoratissima)
 • l. Öja præsteeng ved kirken i Öja – Skov-Gøgeurt (Dactylorrhiza maculata subsp. fuchsii), Ridder-Gøgeurt (Orchis militaris), Bakke-Gøgelilje (Platanthera bifolia)
 • m. Fuglereservat nord for Inre Stockviken – Alm. Månerude (Botrychium lunaria), Slangetunge (Ophioglossum vulgatum), Gul Frøstjerne (Thalictrum flavum)
 • n. Apollo reservat rund om Hoburg fyr – Apollo (Parnassia apollo)

Udvalgt litteratur

 • Ekstam U Jacobson R Mattson M & Porsne T 1988. Ölands och Gotlands växtvärld. Natur & Kultur. Stockholm.
 • Ingmansson G Johansson BG & Westerlind M 2006. Gotska Sandöns flora. Rindi 2006.1.
 • Jacobsson T 1984. Blommande Gotland. Almqvist & Wiksell Förlag AB, Stockholm.
 • Kloth J-H & Lovén U 1989. Gotlands natur. Bonniers & Länsstyrelsen i Gotlands Län, Turnhout.
 • Petersson J & Ingmansson G 2007. Gotlands Flora. Gotlands Botaniska Förening. Visby.

Vi glæder os til at være sammen med jer! Mange hilsener fra

Claes Enøe, email: , mobil 26 23 70 14 og

Peter Wind, email: , mobil 25 47 54 49.

På de næste sider er billeder fra turen i 2011 til inspiration.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal