Aflyst! Thy og Vester Hanherred

Dato og tidspunkt
onsdag 30/06 2021 - søndag 04/07 2021
Hele dage(n)

Sted
Thy Event & Naturcenter, Kærupvej 9, 7741 Frøstrup


Foredragsholder/turleder
Ib Nord Nielsen, Jørgen Nordkvist og Claus Helweg Ovesen

Tilmelding Påkrævet - se BeskrivelsenBeskrivelse

Turen er desværre aflyst.

Nordisk, botanisk ekskursion til Nordvestjylland

Efter aflysning af fælles nordisk, botanisk ekskursion til NØ-Fyn i 2020 pga Corona står Danmark i 2021 for at videreføre traditionen indenfor samarbejdet mellem de nordiske, botaniske foreninger med en årlig, fælles nordisk ekskursion. Turen går nu til det nordvestlige Jylland med landsdelene Thy og Vester Hanherred.

Der må desværre tages et vist forbehold for, hvordan Corona-situationen er til sommer 2021, men vi håber selvfølgelig, at pandemien til den tid er så meget under kontrol, at turen kan gennemføres!

Thy og Hanherred rummer en varieret flora med mange forskellige naturtyper mellem Vesterhavs-kystens klitter, heder og plantager og landet ned mod Limfjorden. Kalkforekomster i landsdelen giver spændende skrænter og kær med kalk-elskende flora.

Indkvartering sker på Thy Event- og Naturcenter DK-7741 Frøstrup

Pris med logi og fuld kost er 3900,- Dkr; tillæg for enkeltværelse 500,- Dkr. Hertil kommer transport i privatbiler på ekskursionerne, som afregnes mellem passagererne i de enkelte køretøjer.

Ekskursionsledelse: klitplantør, projektleder Ib Nord Nielsen og biologerne, lektor Jørgen Nordkvist og Claus Helweg Ovesen (; bestyrelsesmedlem i DBF). Hertil kommer  bistand fra andre botanikere i landsdelen og personale ved Nationalpark Thy.

 

Der er plads til ca. 10-15 deltagere fra hvert nordisk land. Vi vil naturligvis her prioritere nordisk deltagelse. Oplys vedr. evt. ønske om enkeltværelse og om medbragt bil og evt. ledige pladser, da vi tænker at transport sker i privatbiler. Tidligt i 2021 udarbejder vi en deltagerliste (og evt. venteliste), som tilsendes dem, som har tilmeldt sig. Deltagerne skal så først i marts indbetale et depositum på 1000,- Dkr.

Udvalg af lokaliteter med nogle forekommende plantearter

1
Klim Bjerg
Danienkalk m.m.
Klit Limurt (Silene otites), Aks-ærenpris (Veronica spicata), Hollandsk Hullæbe (Epipactis helleborine ssp. neerlandica), Glat Snylterod(Monotropa hypopitys ssp. hypophegea)

2
Bulbjerg m.fl.
Danienkalk
Blodrød Storkenæb (Geranium sanguineum), Skavgræs (Equisetum hiemale), Klit-Siv (Juncus arcticus ssp. balticus), Plettet Gøgeurt (Dactylorhiza maculata ssp. maculata), Purpur-Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. purpurella), Slangetunge (Ophioglossum vulgatum), Tvebo Star (Carex dioica), Butfinnet Mangeløv (Dryopteris cristata), Forskelligbladet Tidsel (Cirsium heterophyllum).

3
Glæde (Nær Bulbjerg)
Klithede, sø og kær
Thy-Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. calcifugiens), Gifttyde (Cicuta virosa), Blærerod sp. (Utricularia sp.).

4
Lild Strandkær
Lobeliesø
Syl-Firling (Sagina subulata), Rundbladet Soldug (Drosera rotundifolia), Tvepibet Lobelie (L.dortmanna), Strandbo (Litorella uniflora), Thy-Gøgeurt (D. majalis ssp. calcifugens)

5
Vejlerne
Rigkær m.m.
Kær-Fnokurt (Tephroseris palustris), Plettet Gøgeurt (D. maculata ssp. maculata) , Purpur-Gøgeurt (D. majalis ssp. purpurella), Lav Skorsoner (Scorzonera humilis), Festgræs (Hierochloe odorata).

6
Hanstholmknuden Ved Hanstholm Fyr Kællingdal
Febbersted Slugten
Kalkskrænter
Skotsk Lostilk (Levisticum scoticum), Skavgræs (Equisetum hiemale), Blodrød Storkenæb (Geranium sanguineum), Lav Tidsel (Circium acaulis), Takkeklap (Bunias orientalis), Eng-Havre (Helictotrichon pratense), Plettet Kongepen (Hypochoeris maculata), Dansk Kambunke (Koeleria pyramidata), Bakketidsel (Carlina vulgaris), Bakke-Fnokurt (Tephroseris integrifolia), Hvidgrå Draba (Draba incana), Smalbægret Ensian (Gentianella amarella).

7
Kystvejen
Strækningen Hanstholm – Klitmøller
Klitnaturtyper
Skotsk Lostilk (L.s.), Strand-Snerle (Calystegia soldanella).

8
Kvadderkær
Klithede og rigkær
Plettet Gøgeurt, Sump-Hullæbe, Vibefedt (Pinguicula vulgaris), Vild Hør (Linum catharticum), Dværgulvefod (Selaginella), Fåblomstret Sumpstrå (Eleocharis quinqueflora), Tvebo Star (Carex dioica), Loppe-Star (Carex pulicaris), Eng-Troldurt (Pedicularis palustris ssp. palustris), Kær-Dunbregne (Thelypteris palustris), Sump-Hullæbe (Epipactis palustris), Kødfarvet Gøgeurt (Dactylorhiza incarnata).

9
Vandet og Nystrup Klitplantage
Plantage inkl. skovsump
Knærod (Goodyera repens), Kødfarvet Gøgeurt (Dactylorhiza incarnata), Pengebladet Fredløs, Linnæa (L. boralis), Hjertebladet Fliglæbe (Neottia cordata), Ægbladet Fliglæbe (Neottia ovata).

10
Vangså Klithede
Wolles Hul m.fl.
Fugtige klitlavning og lobeliesø
Hjertelæbe (Hammarbya paludosa), Langbladet Soldug (Drocera anglica), Tranebær (Oxycoccus), Benbræk (Narthecium ossifragum), Tvepibet Lobelie (L. dortmanna), Svømmende Sumpskærm (Apium inundatum), Strandbo (Litorella uniflora), Mangestænglet Sumpstrå (Eleocharis multicaulis), Fin Bunke (Deschampsia setacea), Søpryd (Baldellia ranunculoides).

 

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal