Ruderattur til baneterræn i Odense

Dato og tidspunkt
tirsdag 16/06 2020
19:00 - 21:00

Sted
P-pladsen ved Jarlsberggade 6

Foredragsholder/turleder
Finn Skovgaard & Henrik Tranberg


Beskrivelse

Liden Sneglebælg er i 2019 genfundet for Fyn på baneterræn i Odense og Nyborg efter mange års fravær. Også mulighed for arter som Blød Kvast-Høgeurt, Purpur-Storkenæb, Trekløft-Stenbræk og Tue-Siv samt den invasive Smalbladet Brandbæger og unge ex. af Småskærmet Pastinak. Skovgaard er kendt for at gøre mange nye danske plantefund på ikke mindst Københavns baneterræn, så måske ….

Mødested: P-pladsen ved Jarlsberggade 6 (lige nord for Rugårdsvej).