Hovedbestyrelsen

Hovedforeningen
Hovedforeningen holder bestyrelsesmøder et antal gange om året i København. Hovedforeningen har det overordnede ansvar for Dansk Botanisk Forening; den daglige ledelse varetages af forretningsudvalget, der består af formand, næstformand og kasserer.

Der holdes generalforsamling inden udgangen af april hvert år, hvor bestyrelsen vælges. Her under kan du se hvornår bestyrelsen holder møder og hvem den nuværende bestyrelse er.

Bestyrelsens møder 

 • 10. december 2018
 • 3. oktober 2018
 • 21. august 2018
 • 11. juni 2018
 • 17. april 2018
 • 21. marts 2018
 • 22. februar 2018
 • 4. december 2017 Dagsorden
 • 23. oktober 2017 Dagsorden
 • 21. september 2017
 • 15. august 2017
 • 14. juni 2017
 • 15. maj 2017
 • 20. april 2017
 • 1. april (Generalforsmaling) 2017  Referat af generalforsamling 2017
 • 28. marts 2017
 • 8. februar 2017
 • 9. januar 2017

Møder afholdt i 2016.

538642-user_512x512 Eva Kullberg
Formand og repræsentant for Jyllandskredsen.  Valgt 2017.Lektor emeritus, cand. scient. Hovedfag: Botanik. Speciale: Græsfamilien. Har siden 1996 været I bestyrelsen for jyllandskredsen.Repræsenterer desuden foreningen i Det Grønne Råd i Syddjurs kommune og Det rådgivende udvalg for Tøndermarsken.
Kontakt: +45 21 69 82 23.
Jakob Hermann
Valgt 2017 som kasserer, på valg 2019. +45 27 20 91 12.
Anna Bodil Hald Anna Bodil Hald
Naturbeskyttelse, naturforvaltning, botanisk formidling, konkret naturpleje
Naturkonsulent og partner i NatLan.+45 21 42 23 30.
Claus Helweg Ovesen Claus Helweg Ovesen
Foredragsudvalget. Genvalgt 2017. På valg 2019.
538642-user_512x512 Henrik Tranberg
Repræsenterer Ulveøen, aka. Fynskredsen. Berygtet ekskursionsløve, der ikke anser broer som en hindring for at deltage i foreningens ture. I Fynskredsen har vi netop igangsat projekt Eventyrlig Flora.
538642-user_512x512 Poul Evald Hansen
Valgt til bestyrelsen i 2016 (på valg 2019) og medlem af foreningen siden ca. 1980. Har arbejdet som botaniker i bl.a. Amphi Consult og lavet botaniske undersøgelser i bl.a. Vestskoven. Desuden medlem af Danmarks Naturfonds bestyrelse og lokalformand i DN Albertslund.
Peter Jannerup
Menigt medlem af bestyrelsen, deltager i Østkredsens naturbeskyttelsesudvalg. Arbejder med naturbeskyttelse, naturpleje og en smule naturformidling i Kalundborg Kommune. Medlem af bestyrelsen siden 2012. Genvalgt 2017. På valg 2019.
Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen
Jeg er uddannet biolog med særlig interesse i foreningsorganisation, “medlemspleje” og selvfølgelig udbredelsen af kendskabet og glæden ved botanikken. Medlem af bestyrelsen siden 2015. Jeg er bosat i Grønland og ansat ved Grønlands Naturinstitut. Kontakt moc.l1556108498iamg@1556108498nesbo1556108498cajdb1556108498i1556108498. Ansvarområder: Hjemmesideudvalget og sekretariatet/kontor.
538642-user_512x512 Gunnar Rylander Hansen
Hjemmesideudvalget
Nikolaj Hedegaard Correll
Nikolaj er redaktør på vores medlemsblad URT. Han har en særlig interesse i at udbrede kendskabet til og forståelsen for den danske vilde flora. Nikolaj er til daglig biolog i Rambøll, hvor han arbejder med med natur- og miljøvurderinger. Han kan kontaktes på kd.gn1556108498inero1556108498fksin1556108498atob@1556108498tru1556108498. Medlem af bestyrelsen siden 2016. Genvalgt 2018.

Sidst opdateret 26. Mar 2019