Hovedbestyrelsen

Hovedforeningen
Hovedforeningen holder bestyrelsesmøder et antal gange om året i København. Hovedforeningen har det overordnede ansvar for Dansk Botanisk Forening; den daglige ledelse varetages af forretningsudvalget, der består af formand, næstformand og kasserer.

Der holdes generalforsamling i marts hvert år, hvor der vælges nye medlemmer eller genvælges til bestyrelsen. Her under kan du se hvor bestyrelsen holder møder og hvem den nuværende bestyrelse er.

Bestyrelsens møder 

 • 9. januar 2017
 • 8. februar
 • 28. marts
 • 1. april (Generalforsmaling)
 • 20. april
 • 15. maj
 • 14. juni
 • 15. august
 • 21. september
 • 23. oktober
 • 4. december

Møder afholdt i 2016.

Jakob Hermann
Valgt 2017 som kasserer. 27 20 91 12.
538642-user_512x512 Eva Kullberg
Formand og repræsentant for Jyllandskredsen.  Valgt 2017.
Anna Bodil Hald Anna Bodil Hald

Naturbeskyttelse, naturforvaltning, botanisk formidling, konkret naturpleje
Naturkonsulent og partner i NatLan.+45 21 42 23 30.

Claus Helweg Ovesen Claus Helweg Ovesen
Foredragsudvalget
538642-user_512x512 Henrik Tranberg

Repræsentant fra Fynskredsen.

538642-user_512x512 Poul Evald Hansen
På valg 2017.
538642-user_512x512 Peter Jannerup

Menigt medlem af bestyrelsen, deltager i Østkredsens naturbeskyttelsesudvalg. Arbejder med naturbeskyttelse, naturpleje og en smule naturformidling i Kalundborg Kommune.

Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen

Jeg er uddannet biolog med særlig interesse i foreningsorganisation, “medlemspleje” og selvfølgelig udbredelsen af kendskabet og glæden ved botanikken. Medlem af bestyrelsen siden 2015. Jeg er bosat i Grønland og ansat ved Grønlands Naturinstitut. Kontakt moc.l1500583480iamg@1500583480nesbo1500583480cajdb1500583480i1500583480. Ansvarområder: Hjemmesideudvalget og sekretariatet/kontor.

538642-user_512x512 Gunnar Rylander Hansen

Hjemmesideudvalget

538642-user_512x512 Erik Thomsen
Repræsentant for Østkredsen.
Nikolaj Hedegaard Correll

Nikolaj er redaktør på vores medlemsblad URT. Han har en særlig interesse i at udbrede kendskabet til og forståelsen for den danske vilde flora. Nikolaj er til daglig biolog i Rambøll, hvor han arbejder med med natur og miljøvurderinger. Han kan kontaktes på kd.gn1500583480inero1500583480fksin1500583480atob@1500583480tru1500583480. Medlem af bestyrelsen siden 2016.

Sidst opdateret 16. Jun 2017