Tak for en god generalforsamling og botanikdag

IMG_3943

Årets generalforsamling og botanikdag foregik på Gefion Gymnasium

Alle fremmødte skal have en stor tak for en vellykket botanikdag og generalforsamling.

Her kan du læse referatet fra generalforsamlingen.

Referat af generalforsamling i Dansk Botanisk Forening 12. marts 2016

  • Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller Signe Nepper Larsen. Signe Nepper Larsen er valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt (via hjemmesiden d. 7. januar).

Continue reading

URT 2016:1 Februar er her

Et af de fynske fund fra 2015 - Sump-hullæbe (Epipactis palustris) med næsten helt hvis blomster i Urup Dam (TBU 30) Foto: Folmer Hadberg-Rasmussen

Et af de fynske fund fra 2015 – Sump-hullæbe (Epipactis palustris) med næsten helt hvis blomster i Urup Dam (TBU 30) Foto: Folmer Hadberg-Rasmussen

URT: 40. årgang burde være landet i din postkasse.

Se artikelindeks her.

Kontakt kontoret, hvis du ikke har modtaget dit URT.

Har du artikler til URT?

Der er hele tiden brug for indlæg til URT. Kontakt redaktionen, hvis du har nogen forslag til hvad der skal med næste gang.

Næste nummer af URT kommer i maj. Deadline for indlæg er 20. april 2016.

 

Posted in URT