Dansk Botanisk Forening siger nej til svækkelse af fredninger

Dansk Botanisk Forening er én af 17 grønne organisationer siger nej til svækkelse af fredninger.

Det har Dansk Botanisk Forening været medunderskriver på i et åbent brev til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Baggrunden for brevet er at Dansk Folkeparti har rejst et beslutningsforslag med henblik på at demokratisere processen omkring fredninger i Danmark. I forslaget ligger, at lodsejere skal inddrages tidligt i processen, at flere organisationer skal kunne foreslå fredninger, og endelige at stat og kommuner skal have vetoret til at stoppe et fredningsforslag, inden det overhovedet bliver fremsat. Dvs. forslaget skal rejses med enten statens eller en kommunes billigelse.

Find og læs hele brevet her.

Vi leder efter en til at hjælpe os med at drive kontoret

Ansøgningsperioden er afsluttet. Vi har ansat en medhjælper.

Dansk Botanisk Forening søger en studentermedhjælper til ca. 5 timer om ugen på vores kontor i Universitetsparken i København. Som udgangspunkt skal du kunne møde på vores kontor hver uge. En mindre del af arbejdet kan laves hjemmefra f.eks. besvarelse af mails.

Vi har brug for en, som kan hjælpe os med at

  • besvare mails fra medlemmer
  • opdatere vores medlemssystem
  • lave fakturaer og afsende varer fra vores kontor
  • bistå andre ad hoc-opgaver inden for administration, formidling og udvikling

Læs hele opslaget her.

Ansøgningsfristen er 1. oktober.