Tak for en god generalforsamling og botanikdag

IMG_3943
Årets generalforsamling og botanikdag foregik på Gefion Gymnasium

Alle fremmødte skal have en stor tak for en vellykket botanikdag og generalforsamling.

Her kan du læse referatet fra generalforsamlingen.

Referat af generalforsamling i Dansk Botanisk Forening 12. marts 2016

  • Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller Signe Nepper Larsen. Signe Nepper Larsen er valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt (via hjemmesiden d. 7. januar).

  • Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Kasserer Peter Jannerup præsenterer og forklarede regnskabet. Peter Jannerups præsentation fra dagen. Revisoren er ved at afklare forhold omkring økonomi i Hammer Bakker, og regnskabet er derfor ikke færdig revideret.

  • Valg af formand eller næstformand

Formanden Jakob Hermann er på valg. Jakob Hermann blev genvalgt.

  • Valg af bestyrelse

Aase Gøthgen, Gunnar Rylander, Per Hartvig, Jakob Hermann, Anna Bodil Hald er på valg. Aase og Per ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Nikolaj Hedegaard Correll til den ene af disse to pladser. Poul Evald Hansen opstiller og vælges til den anden plads.

  • Forslag om ændring af foreningens love (forslag fra bestyrelsen)

Læs begrundelse for forslaget. Se skema over de foreslåede ændringer her. Mindretalskommentarer til forslag om lovændringer.

Finn Borchsenius og Anna Bodil Hald fra bestyrelsen præsenterer baggrund for forslaget. Per Hartvig præsenterede mindretalskommenterer som også har været tilgængelige på hjemmesiden. Skriftlig afstemning om forslaget. 4 blanke stemmer, 10 stemmer i mod og 38 stemmer for. De reviderede vedtægter er vedtaget.

  • Forslag for medlemmerne

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag fra medlemmer som ønskes behandlet på generalforsamlingen. Derfor udgik dette punkt.