Høringssvar fra Jyllandskredsen: Nationalpark Fussingsø

Jyllandskredsen har skrevet til høringssvar til Projektbeskrivelse og overordnede retningslinjer for forvaltning af Naturnationalpark Fussingø. Du kan læse mere om Naturnationalpark Fussingsø her.

DBF ser generelt meget positivt på planerne om at etablere naturnationalparker. Der er ingen tvivl om, at etableringen på sigt vil bidrage til lokale løft af biodiversiteten, når større skov- og lysåbne arealer forvaltes samlet med helårsgræsning uden tilskudsfodring.

DBF vurderer, at biodiversitets – og herunder særligt den botaniske – gevinst både vil kunne maksimeres og fremskyndes med enkle justeringer af det fremlagte forslag til Projektbeskrivelse og overordnede retningslinjer for forvaltning af Naturnationalpark Fussingø.

DBF har følgende konkrete kommentarer / justeringsforslag til planen, idet det understreges at fokus har været på de nuværende og fremtidige botaniske værdier i området, men at flere forslag retter sig mod et mere generelt biodiversitetsløft. Læs hele høringssvaret her.