Notat om Forvaltning af Naturstyrelsens arealer

De seneste par år er der dukket eksempler op, hvor Naturstyrelsen har forvaltet naturen på en meget uhensigtsmæssig måde. Det har affødt en del kritik, og i marts 2019 igangsatte den daværende miljø- og fødevareminister et servicetjek af Naturstyrelsens forvaltning af statens arealer.

I den forbindelse er Dansk Botanisk Forening gået sammen med 12 andre grønne organisationer i Det Grønne Kontaktudvalg om at sende et fælles notat til Naturstyrelsen. Notatet indeholder en række konkrete anbefalinger til et paradigmeskift: Naturstyrelsens skal have øje for dansk natur og biodiversitet – og ikke fokus på landbrugs- og skovdrift.

Læs hele notatet her.

Læs supplerende kommentarer til udkast til Orbicons notat.