Dansk Botanisk Forening støtter Biodiversitetslov

Dansk Botanisk Forening støtter sammen med 18 andre grønne organisationer Biodiversitetsrådets anbefalinger om, at Danmark skal have en Biodiversitetslov, som sætter rammer for langt mere beskyttet natur. Læs mere her.

For at vende tabet af biodiversitet til fremgang bør der vedtages en biodiversitetslov som skal udformes som en retligt forpligtende, målsættende rammelov med afsæt i de internationale biodiversitetsmål, som Danmark er forpligtet til at arbejde aktivt for.