Botanikdag 2024: Naturgenopretning i et botanisk perspektiv – muligheder og begrænsninger

Mød op og hør spændende oplæg af Hans Henrik Bruun, KU (naturgenopretning og assisteret spredning), Carsten Horup, Vordingborg Kommune (Knudshoved Odde-projektet) og Svend Klitgaard Lassen, Aalborg Kommune (Hammer Bakker-projektet). 

Vi flytter nu arrangementet til Auditorium 1 i August Krogh Bygningen på Københavns Universitet, med plads til over 200 deltagere, så vi håber på stort fremmøde.

Botanikdagen og den efterfølgende Generalforsamling finder sted lørdag d. 16. marts 2024. Se mere og tilmeld dig her.