Botaniske strejftog i Nordjylland

Indlæser kort...

Dato og tidspunkt
14/11 2018
19:30 - 21:30

Sted
Biologisk Instituts frokoststue, Syddansk Universitet, indgang C eller O, 1. sal

Foredragsholder/turleder
Ian Heilmann


Beskrivelse

Sidste års botaniske strejftog mod nord, foredraget den 15. november 2017, kom til at begrænse sig til selve Skagen odden. Her er der også nok at tage fat på. Men nu fortsætter vi, hvor vi slap og bevæger os længere ned i Vendsyssel, med en afstikker til Himmerland. Der er ådale rige på Engblommer og enkelte steder Gul Stenbræk, der er græssede overdrevsbakker med Guldblomme, Bakke-Star og gøgeliljer af begge arter i rå mængder. Et enkelt sted holder den kritisk truede Hvid Sækspore stand. Vest for Hjørring findes nogle af landets fornemmeste områder af vidtstrakte grønklitlavninger bag de høje havklitter, og et industrikvarter i Hjørrings nordlige udkant byder på overraskelser. I kalkområderne syd for Limfjorden støder man i heldige tilfælde på specialiteter som Fruesko og Bakke-Gøgeurt. Foredraget er ledsaget af en serie billeder, taget af foredragsholderen i løbet af hans i alt 23 års udstationering på Danmarks top.

Mødested: Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indgang J, hvis du er med bus og O, hvis du er i bil.

Særligt om mødestedet

Er du i bil?
Hvis du kommer fra motorvejen, tag afkørsel 50 og kør ca. 2 km ad Munkebjergvej, drej til
højre ad Fioniavej ved Forskerparken. Hvis du kommer fra Niels Bohrs Alle, kør 400 m ad
Munkebjergvej, drej til venstre ad Fioniavej. Følg Fioniavej ca. 800 m til P-pladserne langs
Bøgeskovvej. Tag indgang O, gå ind af glasdøren og 20 m ligeud ad gangen, hvor der er
skiltet til Botanisk Forening.

Kommer du med bus?
Bussen standser på P1 ved Universitetets svømmehal. Gå derfra ind af indgang J og
ligeud til den brede gang, ”Gydehutten”, hvor du går til venstre. Lige efter
Studenterboghandelen går du til højre ad ”Krogene” og derefter ligeud til Biologisk Institut,
hvor der på gangen er skiltet til Botanisk Forening.