Gå på opdagelse i Danmarks nye offentlige artsportal

Hjemmesiden Arter har siden maj 2020 været ude i en testversion og samler viden om de arter, der lever i vores natur. Der er stadig behov for brugere, der vil bruge tid på at vurdere, hvordan den fungerer. Data om fund stilles gratis til rådighed for forskere, naturforvaltere, virksomheder og alle interesserede borgere i Danmark.

Hvis du går på internettet og taster arter.dk, får du det første indtryk af Danmarks nye artsportal. Her er det meningen, at alle og enhver skal have mulighed for at finde viden om de arter, der lever i den danske natur, og lægge egne fund ind. 

Viden om arter er nøglen til, at vi alle bliver endnu bedre til at passe på vores natur. Derfor får forskere, naturforvaltere og alle andre gratis adgang til de data, der bliver lagt ind i Arter. 

Dansk Botanisk Forening spiller en rolle i forhold til at gøre Arter til et så værdifuldt centrum for viden som muligt. Det sker ved, at Dansk Botanisk Forening er i dialog med projektgruppen bag Arter for at styrke kvaliteten af hjemmesiden.

Lige nu findes hjemmesiden arter.dk i en betaversion, der er en umoden version af hjemmesiden. Betaversionen videreudvikles til en version 1.0, som er klar i løbet af efteråret eller vinteren 2020, og som til den tid åbnes for, at alle kan bruge Arter til at indlægge fund.

Flere end 25 millioner fund

Betaversionen af Arter har fra begyndelsen flere end 25 millioner fund. Det skyldes, at portalen udveksler data med den internationale organisation GBIF, der arbejder for at stille data om biodiversitet til rådighed via internettet på globalt plan. På arter.dk kan du læse mere om de enkelte arter i Artsbogen, som gradvis vil få tilføjet flere beskrivelser.

Til at begynde med indeholder Artsbogen beskrivelser af cirka 100 arter. Iblandt dem er grævling, snog, bogfinke, skrubtudse, hornfisk, læderløber, dueurtsværmer, kvadratedderkop, rød skovsnegl, almindelig søstjerne, tagrør, havtorn, blæretang, tøndersvamp, almindelig væggelav og almindelig lungemos.

Begrænset adgang til at blive bruger

Selvom alle nu kan gå ind på arter.dk, er det ikke alle, der kan oprette sig som bruger og dermed selv indtaste fund. Det skyldes, at systemet stadig har en begrænset kapacitet, og derfor er det i første omgang kun omkring 500 personer, der bliver inviteret til at blive brugere på Arter. Brugerne i betaversionen fungerer som ambassadører for Arter og fortæller om deres oplevelser med systemet. På den måde bidrager de til projektets overvejelser om den videre udvikling frem mod Arter version 1.0.

Hvis du gerne vil påtage dig denne opgave og blive bruger af Arter allerede, mens hjemmesiden er en betaversion, kan du sende en e-mail til

Du må meget gerne henvende dig, selvom du ikke har stor viden om de arter, der lever i Danmark. Hjemmesiden er rettet mod alle borgere i Danmark, så viden om, hvordan den naturinteresserede dansker opfatter hjemmesiden, er meget værdifuld for projektet.

Du kan også vælge at vente, til det bliver uforpligtende og frit tilgængeligt for alle at være bruger, når Arter version 1.0 er klar.

Arter er udviklet i et samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Statens Naturhistoriske Museum, Naturhistorisk Museum Aarhus samt DanBIF og med virksomheden Globeteam som it-leverandør. 

Under udvikling af Arter er der blevet lyttet til mange gode råd fra de naturhistoriske foreninger, Danmarks Naturfrednings Forening, Friluftsraadet, Naturvejlederforeningen og KL, og i det omfang det har været muligt, er de gode råd indarbejdet allerede i betaversionen.