DBFs kommentarer til Finansiering af Danmarks biodiversitetsindsats

Dansk Botanisk Forening deltog d. 25. juni i Biodiversitetsrådets dialogforum og Konferencen om Finansiering af Danmarks Biodiversistsindsats, hvor Biodiversitetsrådet offentliggjorde deres juni-rapport.

Konferencen samlede eksperter, politikere og repræsentanter fra erhvervslivet for at diskutere strategier for at vende tabet af biodiversitet til fremgang og vurdere økonomien hermed.
Konferencen sluttede med en opfordring til politikerne om at handle og udvikle en helhedsorienteret plan, der fokuserer på biodiversitet, klima, trivsel og sundhed. Med klare mål og tværsektorielt samarbejde kan Danmark blive en ledende nation i genopretning og beskyttelse af biodiversitet og kampen mod klimaforandringer.

Du kan læse rapporten her: Rapport: Øget finansiering af mere, bedre og større natur kan redde Danmarks biodiversitet  – Biodiversitetsrådet (biodiversitetsraadet.dk) og opsamlingen fra konferencen her: Konference om Finansiering af Danmarks Biodiversitetsindsats  – Biodiversitetsrådet (biodiversitetsraadet.dk)

Naturbeskyttelsesudvalg har sendt vores kommentarer til rapporten med anbefalinger til at skabes signifikant mere plads af høj kvalitet til biodiversitet, og at finansiere dette bl.a. ved en bedre udnyttelse af EU landbrugsstøtte til gavn for floraen. Find notatet med kommentarer her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *