Generalforsamling og botanikdag i hovedforeningen 2018

Dato og tidspunkt
lørdag 07/04 2018
11:30 - 18:30

Sted
Geologisk museums auditorium


Foredragsholder/turleder
HovedforeningenBeskrivelse

Hent program som pdf her.

Dansk Botanisk Forenings Generalforsamling og Botanikdag med fokus på udsåning af planter.

Sted: Geologisk Auditorium, Ø. Voldgade 5-7, lørdag den 7.april 2018, kl.11.30-18

11:00 Åbner Botanik-dagen. Få et navneskilt, mød andre DBF-medlemmer, se på foreningens profilvarer og publikationer
11:30 Velkomst. Lidt om programmet for DBF B-dag og Generalforsamling 2018
11:40 Anna Bodil Hald. Dilemmaer vedrørende udsåning af planter
12:00 Ulrik Reeh, Veg Tech A/S.  Hjemmehørende urter til byens grønne områder som frø, plugplanter og præfabrikerede vegetationsmåtter
12:20 Karsten Wandall, Naturstyrelsen. Overvejelser vedr. udsåning – og erfaring fra praksis
12:40 DBF er vært med sandwich og vand. Øl kan købes
13:20 Kristine Kjørup Rasmussen, Rambøll. Ny natur i byerne med lokale og hjemmehørende planter – nødvendigt og muligt
13:40 Per Hartvig Floraforfalskning. Udsåning, en trussel mod autentisk natur?
14:00 Kaj Sand-Jensen ”Må” myndighederne genudsætte plantearter på steder, hvor de forsvandt i går?
14:20 Debat og input til evt. DBF-politik vedr. udsåning af planter
Afrunding ved Nikolaj Hedegaard Correll, DBF bestyrelse
15:00 Pause
15:10 Dansk Botanisk Forenings Generalforsamling 2018

 1. Valg af dirigent
 2.  Beretninger om foreningens virksomhed
  • Hovedforeningen
  • Fynskredsen
  • Jyllandskredsen
  • Østkredsen
  • Ungenetværket
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Valg af formand og næstformand. Formand er ikke på valg. Anna Bodil Hald (næstformand) opstiller til genvalg for en ny periode på 2 år
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (og suppleanter). Gunner Rylander Hansen, Nikolaj Hedegaard Correll, og Poul Evald Hansen, er på valg. Alle er villige til genvalg. Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen fik ikke verificeret sit valg i 2017. Ida  er villig til genvalg til resten af 2-års perioden, 2018
 6. Godkendelse af evt. æresmedlem
 7. Eventuelt
16:10 Ordet er frit. Ideer og forslag fra medlemmerne: f.eks. foredragsemner, ekskursionsmål, rejser, undersøgelser, fredninger, Hammer Bakke. Hvordan kan vi gøre DBF mere synlig og få flere medlemmer – i alle aldersklasser – til foreningen?
16:50 Uddeling af DBF’s Botanikpris
17:00 Botanikdags-reception med vin og snacks
18:00 Afgang til Botanikdags-spisning og samvær (Tilmeld dig spisning her). Foreningen bestiller – deltagerne betaler individuelt
Middagen foregår på Café Phønix – Kultorvet 11
Se deres hjemmeside her
Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal