Østkredsen

Østkredsen  blev stiftet d. 3. november 2016.

Siden den første ordinære generalforsamling d. 16. februar 2017 består bestyrelsen af:

 • Anna Bodil Hald, fungernede formand (valgt 2016)
 • Søren Grøntved, sekretær (valgt 2016)
 • Anders Juel, kasserer (valgt 2016)
 • Maja Toft, menigt medlem (valgt 2017)

Østkredsen har følgende arbejdsgrupper og udvalg:

 • Sagsgruppen (løbende rådgivning og sagsbehandling)
  Anna Bodil Hald, Maja Toft og Peter Jannerup
 • Foredragsgruppen (arrangerer ca. 8 årlige foredrag)
  Henning Adsersen, Claus Helveg Ovesen, Anna Bodil Hald
 • Ekskursionsudvalget (arrangerer de årlige ekskursioner)
  Aase Gøthgen, Claus Helveg Ovesen, Søren Grøntved og Maja Toft
 • Naturplejeudvalget (organiserer naturplejearrangementer og formidler andres arrangementer) Jimmy Lassen og Søren Grøntved

Se kredsens vedtægter her.

Se østkredsens arrangementer i kalenderen.

Sidst opdateret 23. Oct 2017