Årets fund

Årets fund
Danske botanikere finder hvert år nye arter for landet – og genfinder arter, vi troede var forsvundet.
Denne viden er af uvurderlig betydning for beskyttelsen af den danske flora. Forsvinder en art fra en lokalitet, hvor den tidligere har været talrig, kan det være på grund af indgreb som gødskning, opgravning eller manglende drift og pleje i form af græsning og høslæt.

I nr. 1 af URT hvert år bringes artiklen “Årets fund”, som alle har mulighed for at bidrage til.

Se eksempel på artiklen årets fund (artikel fra URT nr. 1:2006).

Hvis du har fund, som du mener kunne være en del af årets fund, så skriv til den kontaktperson, på listen her under, som passer med det område og organisme du har fundet.

Fristen for indberetninger til årets fund 2016 er overstået. I løbet af 2017 vil fristen for indberetning for årets fund 2017 blive opdateret. 

Kontaktpersoner for årets fund 2016 har været

Sidst opdateret 4. Oct 2017