2021:3

Supplerende materiale til URT 2021:3

 • Andersen, S., 1944: Botanisk Ekskursion til Brahetrolleborg-Egnen den 6. Juni 1943. – Flora og Fauna 50: 158-160.
 • Andersen, S., 1951: Ekskursionen til Faaborg-Egnen og Als den 6.-8. August 1950. – Botanisk Tidsskrift 48: 464-472. 
 • Buchwald, T., K.L. Jensen & B. Laubæk, 2018: Vildskov i Svanninge Bjerge – mod øget biodiversitet og autentiske oplevelser. – Bikubenfonden.
 • Ehmsen, E., 1997: Majgøgeurt ved Arreskov Sø. – FYNSK NATUR 12 (3): 4-5.
 • Ehmsen, E., 2020: Arreskov Sø. Natur i 40 år. – Historia.
 • Ehmsen, E., M. Hansen & H. Sørensen, 2009: Havørnens Danmark. – Gyldendal.
 • Falkesgård, I., 1989: Alfabetisk planteliste for kærtyperne omkring Arreskov Sø. – Fyns Amt. Upubliceret.
 • Foghammar, S., 1950: Ett Strandhugg vid Arreskov Sø. – Djur och Natur 5: 157-158.
 • Fyns Amt (K.R. Olsen), 1992: Moser i Fyns Amt. Fåborg Kommune. – Fredningsplanlægning. Rapport nr. 23. 
 • Fyns Amt (H.B. Madsen et al.), 2000: Fyns Vandmiljø. Status over 25 års indsats og resultater. – Natur- og Vandmiljøafdelingen. 
 • Fyns Amt (K.S. Hansen), 2004: Arreskov Sø 2003. Vandmiljøovervågning. – Natur- og Vandmiljøafdelingen. 
 • Gravesen, P., 1979: Foreløbig oversigt over botaniske lokaliteter. 2. Den fynske øgruppe. – Miljøministeriet. Fredningsstyrelsen.
 • Hansen, A., 1958: Gentianaceernes, Menyanthaceernes, Asclepiadaceernes og Apocynaceernes udbredelse i Danmark. TBU nr. 24. – Botanisk Tidsskrift 54: 305-332.
 • Hansen, K., 2014: Folk & Fortællinger fra Det Tabte Land. Bind 2. Øerne. – Aage V. Jensen Naturfond.
 • Hartvig, P., 2015: Atlas Flora Danica. 1-3. – Gyldendal. København.
 • Høy, T., 2000: Danmarks Søer. Søerne i Fyns Amt. – Vedbæk.
 • Lange, M.T., 1857-1860: Den sydfyenske Øgaards Vegetation. – Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening i København 1857: 199-272. 
 • Nowack, K., et al. 2018: LIFE 70. Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark. Lægmandsrapport. – Nordfyns Kommune.
 • Næsborg, T.R., & H. Tranberg, 1996: Atlas Flora Danica Rude 3324 Brunshuse – den første fynske fællesrude. – URT 20: 22-29.
 • Pedersen, H.Æ., & N. Faurholdt, 2010: Danmarks vilde orkidéer. – Gyldendal.
 • Petersen, J.B., 1950 (1920): Beretning om en botanisk analyse af Arreskov Sø. – Djur och Natur 5: 130-134. 
 • Petersen, J.B., 1950: Arreskov Sø 1950. – Djur och Natur 5: 153-157.
 • Tranberg, H., 2007: Habitatområde: Svanninge Bjerge (Stensgård Skov/Knagelbjerg Skov). – Naturama. Upubliceret.
 • Tranberg, H., & E. Ehmsen, 2002: Hylster-Guldstjerne og Liden Guldstjerne i Fyns Amt – en foreløbig oversigt til feltbrug. – FYNSK NATUR 17 (1): 18-29.
 • Wandam, P.C., 2014: Falkenborg. – Stavn 27: 38-42.