Nyt høringssvar fra Naturbeskyttelsesudvalget

Naturbeskyttelsesudvalget har svaret på høring om udpegning af skov til biodiversitetsformål. Naturbeskkyttelsesudvalget og Dansk Botanisk Forening er glade for at der tages skridt inden for regeringens Naturpakke for at sikre biodiversiteten i de skovområder, der ejes og drives af Naturstyrelsen, men finder samtidig at omfanget af indsatsen er for lille.

Du kan læse hele høringssvaret her på siden.