Nordisk botanisk ekskursion til Nordøstfyn

Kort utilgængelig

Dato og tidspunkt ()
mandag 22/06 2020 - fredag 26/06 2020
Hele dage(n)

Foredragsholder/turleder
Henrik Tranberg, Martin Køhl Søholm og Carsten Hunding


Beskrivelse

Botanisk Sankt Hans ekskursion til det Nordøstlige Fyn for medlemmer af de Nordiske botaniske foreninger

Danmark står i 2020 for at videreføre traditionen med at afholde en fælles Nordisk ekskursion. Turen går til det nordøstlige Fyn, der rummer en stærkt varieret flora og flere forskellige naturtyper.

Mod nord ligger det landskabeligt dramatiske Fyns Hoved-kompleks, som indeholder en mosaik af nogle af de fineste overdrev, strandenge, strandvolde og laguner på Fyn. Området er kendetegnet ved at være nedbørsfattigt, hvorfor her vokser en særlig steppelignende flora.

Hele vejen rundt om halvøen Hindsholm kantes kysten af kær, strandenge og strandoverdrev.

Lige op ad Kerteminde by har Kerteminde Kommune lavet et nyt naturområde kaldet Sybergland. Det består af en 35 ha stor sø omkranset af ferske enge. Her oplever vi, hvordan naturen kan genetablere sig, når den får lov. Turen kombineres med et besøg på Johannes Larsen Museum, hvor vi vil se på natur i kunsten.

Længere sydpå danner et udstrakt dalsystem grundlag for et af Fyns største  og mest veludviklede rigkær med flere end 400 forskellige arter af karplanter.

Turene krydres med besøg på udvalgte botaniske hotspots.

Nederst her på siden findes et foreløbigt program for de botaniske lokaliteter med lister over nogle af de særlige karplanter, vi forventer at møde.

Tidspunkt: Ankomst mandag, den 22. juni til aftensmad kl. 19, og afrejse fredag den 26. juni, efter morgenbuffet.

Ekskursioner og udflugter: Tre hele botaniske ekskursionsdage med besøg på Johannes Larsen Museum, guided af biolog Claus Helweg Ovesen – og tilbud om aftenudflugt til blandt andet dansk midsommerfest den 23. juni: Sankt Hans Aften med bål og fællessang langs kysten.

Indkvartering: I det pragtfuldt beliggende Danhostel Kerteminde i den skønne kystby Kerteminde: Danhostel Kerteminde

Turledelse: Botanikerne Henrik Tranberg, Martin Køhl Søholm og Carsten Hunding.

Deltagerpris ved maksimalt 30 deltagere: Dkr. 2.600, incl. kost og logi i dobbeltværelse og Dkr. 3.600 i enkeltværelse Hvis færre deltagere stiger prisen forholdsmæssigt til henholdsvis Dkr. 2.700 og 3.700 ved minimum 20 deltagere.

Tilmelding: Foregår efter først til mølle princippet fra den 1. december 2019 til den 1. marts 2020.
Frem til 1. februar er der reserveret pladser til de enkelte landes deltagere. Efter 1. februar fordeles eventuelt ledige pladser til dem der står på venteliste.

Tilmelding for danskere – tryk her
Tilmelding for svenskere – tryk her
Tilmelding for nordmænd – tryk her
Tilmelding for finnere – tryk her

Betaling: Ved tilmelding betales et depositum på 1.000,- kr. Restbeløbet betales senest 1. april 2020.

Transport: Vi kører i private biler og fordeler os i færrest mulige. Udgiften aftales i de enkelte biler.

Kontakt: For yderligere information kan Martin Køhl Søholm kontaktes på tlf. +45 51 16 72 51 eller på mail .

 

Foreløbigt program.

Hent foreløbigt program som pdf.

Tirsdag den 23. juni
Fyns Hoved, Yderhovedet: Overdrev, strandeng, strandvold, søer.
Strand-Malurt (Artemisia maritimum) (= Alm. Strandmalurt (Seriphidium maritimum ssp. maritimum)), Dansk Astragel (Astragalus danicus), Vår-Star (Carex caryophyllea), Mark-Tusindgylden (Centaurium erythraea var. erythraea), Lav
Tidsel (Cirsium acaule), Gul Evighedsblomst (Helichrysum arenarium), Tyk Andemad (Lemna gibba), Lav Hindebæger (Limonium humile), Vand-Klaseskærm (Oenanthe fistulosa), Knold-Ranunkel (Ranunculus bulbosus), Strand-Vandranunkel (Ranunculus peltatus ssp. baudotii), Samel (Samolus valerandi), Vand-Ærenpris (Veronica catenata), Håret Viol (Viola hirta).

Fyns Hoved, Indrehovedet: Krat, lagune, skrænter, strandeng, strandvold. Fjernakset Star (Carex distans), Udspilet Star (Carex extensa), Engelsk Kokleare (Cochlearia officinalis ssp. anglica), Finger-Lærkespore (Corydalis pumila), Strandkål (Crambe maritima), Strand-Gulerod (Daucus carota ssp. gummifer), Bakke-Jordbær (Fragaria viridis), Bjerg-Perikon (Hypericum montanum), Trekløft-Alant (Inula conyzae), Hjertekarse (Lepidium draba), Smalbladet Kællingetand (Lotus tenuis), Spidshale (Parapholis strigosa), Fliget Vejbred (Plantago coronopus), Nikkende Limurt (Silene nutans), Klæbrig Limurt (Silene viscosa), Langklaset Vikke (Vicia tenuifolia).

Fyns Hoved, campingplads: Trafikeret græsland.
Alm. Dværgløvefod (Aphanes arvensis), Mos-Korsarve (Crassula tillaea), Liden Museurt (Logfia minima), Liden Fugleklo (Ornithopus perpusillus), Vår-Vikke (Vicia lathyroides), Langstakket Væselhale (Vulpia bromoides).

Mårhøj ved Snave: Gravhøj med skovsteppeflora.
Knoldet Mjødurt (Filipendula vulgaris). Hertil den mere nordligt udbredte Tjærenellike (Viscaria vulgaris).

Onsdag den 24. juni
Urup Dam ved Birkende: Kalkkær, krat, søer, ukrudt i ager.
Alm. Søpryd (Baldellia ranunculoides), Hvas Avneknippe (Cladium mariscus), Sump-Hullæbe (Epipactis palustris), Butblomstret Siv (Juncus subnodulosus), Mygblomst (Liparis loeselii), Vejbred-Vandaks (Potamogeton coloratus),
Vrietorn (Rhamnus cathartica), Nøgle-Skræppe (Rumex conglomeratus), Seline (Selinum carvifolia), Tvebo Baldrian (Valeriana dioica) samt flere arter af Star (Carex spp.) & Dueurt (Epilobium spp.). Hertil mere nordligt udbredte taxa som Gul Star (Carex flava), Kødfarvet Gøgeurt (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata var. incarnata), Leverurt (Parnassia palustris), Vibefedt (Pinguicula vulgaris).

Tarup-Davinde Grusgrave: Menneskets natur efter grusgravning.
Priklæbet Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. integrata var. integrata), Kredsbladet Vandranunkel (Ranunculus circinatus). Hertil de invasive Canadisk Gyldenris (Solidago canadensis) & Sildig Gyldenris (Solidago gigantea).

Lindeskovvej vest for Ørbæk: Bivejkant, ukrudt i ager.
Fjer-Knopurt (Centaurea phrygia ssp. pseudophrygia), Ager-Galtetand (Stachys arvensis).

Kerteminde Nordstrand: Sandstrand.
Klit-Væselhale (Vulpia fasciculata).

Torsdag den 25. juni
Bogensø Strand på Hindsholm: Rigkær, skrænter, strandeng, strandvold.
Strand-Bede (Beta vulgaris ssp. maritima), Fladtrykt Kogleaks (Blysmus compressus), Drue-Gåsefod (Chenopodium chenopodioides), Liden Tusindgylden (Centaurium pulchellum), Maj-Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. majalis), Strand-Mandstro (Eryngium maritimum), Vinget Perikon (Hypericum tetrapterum), Ager-Kohvede (Melampyrum arvense), Sand-Rottehale (Phleum arenarium), Strand-Skræppe (Rumex maritimus), Hjorterod (Seseli libanotis), Kær-
Svinemælk (Sonchus palustris).

Sybergland

Lundsgård Klint syd for Kerteminde: Bøgeskov på mor, kystskrænt på plastisk ler.
Krybende Læbeløs (Ajuga reptans), Skov-Løg (Allium scorodoprasum), Dansk Ingefær (Arum cylindraceum), Nælde-Klokke (Campanula trachelium), Alm. Bakketidsel (Carlina vulgaris ssp. vulgaris), Avnbøg (Carpinus betulus), Dunet
Steffensurt (Circaea lutetiana), Elfenbens-Padderok (Equisetum telmateia), Alm. Benved (Euonymus europaeus), Alm. Bøg (Fagus sylvatica), Vinge-Pileurt (Fallopia dumetorum), Skovbyg (Hordelymus europaeus), Enblomstret Flitteraks (Melica uniflora), Alm. Kvast-Høgeurt (Pilosella cymosa ssp. cymosa var. cymosa), Ru Bittermælk (Picris hieracioides), Storblomstret Kodriver (Primula vulgaris), Læge-Baldrian (Valeriana officinalis s.str.), Bjerg-Ærenpris (Veronica montana) samt småarter af Skov-Høgeurt (Hieracium sect. Hieracium) & Alm. Høgeurt (Hieracium sect. Vulgata).