Temadag: Brutale ændringer af landskabet

Dato og tidspunkt
lørdag 05/03 2016
13:00 - 18:00

Sted
Naturhistorisk Museum, Aarhus, Universitetsparken


Foredragsholder/turleder


Tilmelding

Beskrivelse

Lørdag d. 5. marts 2016 kl. 13-18 med efterfølgende buffet.

Sted: Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Aarhus C.

Det naturhistorisk samarbejde i Østjylland indbyder til den årlige temadag med overskriften Brutale ændringer af landskabet. Vi ønsker at belyse de vidtgående ændringer, som menneskelig virke gør ved landskabsbilledet, idet både positive og negative påvirkninger vil blive inddraget. Gennem 9 foredrag, der spænder fra landbrugsdriftens betydning over byudvikling og anlæg i det åbne land til skovvæsnets håndtering af skovområderne og kommunernes håndtering af vandløb til fremtidsudsigten for naturområderne, vil de mange aktiveteter, der til stadighed foregår i landskabet blive belyst.

Foredragene

  • Bodil Hald: Eksempler fra landbrugsdriften
  • Lars Brøndum: Byudvikling
  • Morten Elmeros: Motorveje – barrierer for de fleste
  • Frank Jensen: De Groote Mandrank – Den værste naturkatastrofe i Danmarks historie
  • Peter Wind: Forsvaret som naturforvalter
  • Jacob Heilmann Clausen: Vandalisme mod bøgetræer i Gribskov.
  • Emil S. Brandtoft: Livet vender tilbage i råstofgravene
  • Kåre Manniche Ebert: Vandløbene – fra natur til kultur
  • Camilla Fløjgaard: Fremtidens naturområder: Fæstninger i produktionslandet

Temadagen afsluttes med fællesspisning i Naturhistorisk Museums kantine, hvortil man kan tilmelde sig ved at indbetale senest d. 24. februar 170 kr til Eva Kullberg på konto: Reg.nr.: 3627, kontonr: 5261031. Husk at angive navn. Drikkevarer kan købes på stedet.

Arrangører: Naturhistorisk Museum, Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Østjylland, Dansk Botanisk Forening, Jydsk Naturhistorisk Forening, Østjysk Biologisk Forening, Foreningen til Svampekundskabens Fremme, Aarhus Entomologklub, Danmarks Naturfredningsforening.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal