Projekt Eventyrlig Flora

Dato og tidspunkt
onsdag 29/03 2017
19:30 - 21:30

Sted
Biologisk Instituts frokoststue


Foredragsholder/turleder
Feltbotaniker Henrik TranbergBeskrivelse

DBF-Fynskredsen lancerer hermed Projekt Eventyrlig Flora som efterfølgeren til Atlas Flora Danica i Det Fynske Ørige – med en nødvendig kobling til pleje og naturpolitik gennem en fynsk rødliste. PEF er et statusprojekt, der vil kortlægge sjældne fynske karplanter for at medvirke til en sikring af de botaniske hotspots, som vi trods alt endnu har mange af. Gennem lysbilleder vises og diskuteres en række af de arter, der indgår i projektets taxonliste (herunder Skælrod, Årets Fynske Urt 2017). Et fingerpeg er, at alle hjemmehørende arter af karplanter med maksimalt omtrent 100 aktuelle lokaliteter i Det Fynske Ørige medtages i PEF – ligesom nogle knap så sjældne nøglearter for truede naturtyper. Herefter vil vi diskutere praktiske tiltag vedr. projektet og ikke mindst en mulig platform til en frit tilgængelig kortlægning af vore fund. PEF’s resultater meddeles endvidere i Årets Fund, ligesom der i URT vil blive bragt specialartikler. Arrangementet følges op af en ekskursion i maj.

Mødested: Biologisk Instituts frokoststue, Syddansk Universitet i Odense, indgang C eller O, 1. sal.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal