PEF-ekskursion til kystskrænter ved Båring Vig og Røjle klint

Dato og tidspunkt
søndag 17/09 2017
14:00 - 17:30

Sted
Den vestlige p-plads på Feddet ved Varbjerg Strand


Foredragsholder/turleder
Feltbotaniker Henrik Tranberg

Tilmelding

Beskrivelse

Ved Båring er der en enkelt hotspot tilbage på den tilgroende kystskrænt. Her
findes stadig sjældnere arter som de kurvblomstrede Lav Tidsel, Ru Bittermælk og
Stivhåret Borst samt Alm. Hjertegræs, Gulgrøn Løvefod og Lådden Perikon.
Tidligere er også set fx Alm. Ulvefod, Kvast-Høgeurt og Skov-Storkenæb.

Nedenfor fortsætter Strand-Salat sin naturlige spredning langs den nordfynske
kyst. Efter en mulig overraskelse tager vi til Røjle Klint, hvor der endnu
findes en artsrig, græsset overdrevsvegetation med fx Alm. Bakketidsel, Alm.
Mælkeurt, Djævelsbid og Knoldet Mjødurt samt i væld Elfenbens-Padderok. Vi vil
eftersøge Alm. Månerude, som en byrådskandidat har set her, og Bjerg-Perikon,
som blev genfundet her sidste år. Ædle overdrevssvampe kan ikke udelukkes.

Mødested: Den vestlige p-plads på Feddet ved Varbjerg Strand (hvor asfaltvejen
Vedelshavevej ender ved kysten; vejen fortsætter som grusvejen Feddet mod øst).

Kontakt til turlederen:
Henrik Tranberg
Bülowsvej 4
5230 Odense M
Tlf. 6613 2541/2443 7821

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal